Inloggning för samverkansmedlemmar

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer. Här finns också diskussionsgrupper där du som användare kan ställa och besvara frågor inom olika ämnesområden.

Du loggar in med ditt för.efternamn och egen valt lösenord. Inloggning kan endast ske av medlemmar i ett av våra nätverk.

Logga in på Ping Pong

Vill du skapa ett konto? Har du problem att logga in?
Kontakta din kontaktperson i det nätverk som du är med i.

Recovery College kursutbud 2024

Recovery College kursutbud 2024

Välkommen till Recovery College – ett lärandecenter till stöd för återhämtning från psykisk ohälsa.
Här hittar du kursutbudet för februari-augusti 2024.

Recovery College är ett lärandecenter till stöd för återhämtning från psykisk ohälsa. Det är en samverkan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner. På Recovery College arbetar personer som har egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa och yrkesverksamma inom psykiatri. Vi driver och utvecklar verksamheten tillsammans.

Välkommen till en ny termin på Recovery College

Under vårterminen (februari – augusti) erbjuder vi ett varierat utbud av kurser och föreläsningar som syftar till att stödja återhämtning. Samtliga är kostnadsfria. Du väljer själv vilken eller vilka som kan vara till nytta för dig och var i länet du vill gå.

Kurserna är öppna för alla från 18 år och uppåt. Både privatpersoner och yrkesverksamma är välkomna. Du kan gå en kurs eller på en föreläsning i syfte att lära mer om ett ämne – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning. Om du är ny på Recovery College så börja gärna med att anmäla dig till 1 kurs för att pröva om detta är ett koncept som passar dig.

Recovery College samverkar under vårterminen med Hälsocenter, Sjukhuskyrkan, Friluftsfrämjandet, Föreningen (H)järnkoll och Studieförbundet Vuxenskolan.

Har du frågor eller vill ha hjälp med anmälan, kontakta oss via mejl recoverycollegejkpglan@rjl.se eller på telefonnummer 072-206 07 16, telefontid torsdag kl. 10.00–12.00. Ringer du annan tid så tala in ett meddelande så ringer vi upp dig så snart vi kan.  

Information om anmälan:

  • Anmälan till kurser i februari – april är öppen från 15 december.
  • Anmälan till kurser maj – augusti öppnar 15 mars.

Kursutbud februari-augusti 2024

Eksjö

Kurs: Tvångssyndrom – en introduktion
Omfattning: kursen är 1 tillfälle
Datum: torsdag 25 april
Tid: kl. 13.00 – 16.00
Plats: Kaserngatan 14, Eksjö
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig

I den här kursen tittar vi på vad det kan innebära att leva med OCD/tvångssyndrom. Vi belyser orsaker, symtom samt vad det går att göra själv och med stöd för att främja återhämtning. Vi delar tips och idéer.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om tvångssyndrom – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Kurs: Återhämtningsguiden – hopp, egenmakt, möjlighet
Omfattning: kursen är 4 tillfällen
Datum:
onsdag 22 maj
onsdag 29 maj
onsdag 5 juni
onsdag 12 juni
Tid: kl. 13.00–15.30
Plats: Kaserngatan 14, Eksjö
Här anmäler du dig

I den här kursen utgår vi från återhämtningsguiden som är skriven av personer med egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa och framtagen i dialog med anhöriga och yrkesverksamma inom psykiatri. Vi kommer att fördjupa oss i och diskutera teman som återhämtning, drömmar samt verktyg för att må bra och få kontroll.

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dig i ämnet återhämtning – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Jönköping

Kurs: Återhämtning från psykisk ohälsa
Omfattning: kursen är 2 dagar
Datum:
onsdag 21 februari
tisdag 27 februari
Tid: kl. 09.00-15.00
Plats:Hus N2, Ryhovsområdet, Jönköping
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig

Kurs: Återhämtning från psykisk ohälsa
Omfattning: kursen är 2 dagar
Datum:
tisdag 9 april
onsdag 17 april
Tid: kl. 09.00-15.00
Plats:Hus N2, Ryhovsområdet, Jönköping
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig

Vad betyder återhämtning vid psykisk ohälsa och hur kan man stödja någon som mår dåligt?

I den här kursen utforskar vi individuell återhämtning och tittar på hinder och stödjande faktorer. Vi kombinerar teori med praktiska exempel och delar tankar och erfarenheter. Kursen ger dig möjlighet att reflektera över dina egna livserfarenheter.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om återhämtning från psykisk ohälsa – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

 

Föreläsning: Autism – en introduktion
Omfattning: 1 tillfälle
Datum: torsdag 22 februari
Tid: kl. 14.30 – 16.30
Plats: Aulan, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Anmälan: Ingen anmälan, bara att komma. Välkommen!

Alla personer med autism är olika, även om vissa saker är gemensamma. I denna föreläsning ges en introduktion till vad autism är, strategier i vardagen och hur omgivningen kan stödja en person med autism.

Du kan välja att anmäla dig till en eller flera av delkurserna.

Kurs: Digital vardag – utforska din mobil, delkurs 1
Omfattning: kursen är 1 tillfälle
Datum: onsdag 6 mars
Tid: kl. 14.00–16.00
Plats: Hus N2, Ryhovsområdet, Jönköping
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig

I delkurs 1 går vi igenom mobilens grundläggande funktioner, hemskärmen och skapar lösenkod. Vi går igenom telefonappen – skapar och lägger till kontakter. Vi tittar även på funktionen att blockera nummer för att slippa oönskade samtal.

Kurs: Digital vardag – utforska din mobil, delkurs 2
Omfattning: kursen är 1 tillfälle
Datum: onsdag 13 mars
Tid: kl. 14.00 – 16.00
Plats: Hus N2, Ryhovsområdet, Jönköping
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig

I delkurs 2 går vi igenom hur man kan använda text – och bildmeddelanden. Vi tittar på kamerans olika funktioner samt enkel redigering av bilder. Vi går även igenom hur klockfunktionen kan användas.

Kurs: Digital vardag – utforska din mobil, delkurs 3
Omfattning: kursen är 1 tillfälle
Datum: onsdag 20 mars
Tid: kl. 14.00–16.00
Plats: Hus N2, Ryhovsområdet, Jönköping
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig

I del 3 går vi igenom övriga hjälpmedel som finns i mobilen och som kan underlätta vardagen.

Kurs: Suicidprevention – att välja livet
Omfattning: kursen är 2 tillfällen
Datum:
tisdag 28 maj
tisdag 11 juni
Tid: kl. 09.30-12.00
Plats: Werket, Kommunal utveckling, Vallgatan 8, Jönköping. Konferensrum Livswerket.
Här anmäler du dig

Psykisk ohälsa kan medföra att livet känns svårt. Det kan leda till tankar och funderingar kring livet i stort. Att stå nära någon som har tankar på att ta sitt liv kan göra en rädd och det kan vara svårt att veta hur en ska ställa frågor och bemöta dessa tankar.

I den här kursen belyser vi hur självmordstankar kan yttra sig. Vi tittar på faktorer som kan öka risken för självmord och faktorer som kan förhindra. Vi kommer att samtala om hur självmordstankar och lidande går att förändra – vad som kan vara hjälpsamt.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om suicidprevention – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Kurs: Levnadsvanor – val som påverkar hälsan
Omfattning: kursen är 2 tillfällen
Datum:
tisdag 16 april
tisdag 23 april
Tid: kl. 14.00–16.30
Plats: Hus N2, Ryhovsområdet, Jönköping
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig

I den här kursen utforskar vi sambanden mellan hälsa och levnadsvanor. Vi tittar närmare på hur vanor kopplat till kost, sömn och fysisk aktivitet påverkar såväl kropp som knopp. Vi belyser hälsovinster som vi får redan vid små förändringar.

Tillsammans diskuterar vi vad det går att göra, på egen hand och med stöd, för att påverka sin hälsa i positiv riktning. Vi delar tips och idéer med fokus på de små förändringar vi vill och kan göra.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om levnadsvanors betydelse – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Kurs: Återhämtningsguiden – hopp, egenmakt, möjlighet
Omfattning: kursen är 4 tillfällen
Datum:
torsdag 2 maj
torsdag 16 maj
torsdag 23 maj
torsdag 30 maj
Tid: kl. 13.30 -16.00
Plats: Hus N2, Ryhovsområdet, Jönköping
Här anmäler du dig

I den här kursen utgår vi från återhämtningsguiden. Den är skriven av personer med egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa och framtagen i dialog med anhöriga och yrkesverksamma inom psykiatri. Vi kommer att fördjupa oss i och diskutera teman som återhämtning, drömmar samt verktyg för att må bra och få kontroll.

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dig i ämnet återhämtning – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Kurs: Leva med ADHD/ADD
Omfattning: kursen är 2 tillfällen
Datum:
onsdag 8 maj
torsdag 16 maj
Tid: kl. 13.00–15.30
Plats: Hus N2, Ryhovsområdet, Jönköping
Här anmäler du dig

I den här kursen tittar vi på vad det kan innebära att som vuxen leva med ADHD/ADD samt hur anhöriga/närstående, yrkesverksamma kan stödja. Vi kommer varva såväl teoretiska inslag som möjlighet att diskutera och byta erfarenheter med varandra. Tillsammans utforskar vi vad man kan göra själv och med stöd för att påverka sitt eget mående.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om hur det kan vara att leva med ADHD/ADD – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Kurs: Häng med oss ut i naturen!
Omfattning: kursen är 1 tillfälle
Datum: måndag 17 juni
Tid: kl. 14.00–17.00
Plats: Öxnegården, Oxhagsgatan 115, Huskvarna
Här anmäler du dig

Kom och prova på friluftsliv! Vi tittar vi närmare på hur naturen kan påverka vår hälsa – både fysiskt och psykiskt. Vi provar på att göra eld med tändstål, testar att ligga i hängmatta under trädkronorna, bakar paj över öppen eld och avslutar med att fika tillsammans. Under kursen får vi veta mer om friluftsgruppen Häng med oss ut Jönköping och föreningen Friluftsfrämjandet.

Kursen passar dig som vill lära dig mer om naturens och friluftslivets hälsoeffekter, vill gå med i en friluftsgrupp eller arbeta med grön rehabilitering.

Nässjö

Kurs: Läsning och gemenskap
Omfattning: kursen är 2 tillfällen
Datum:
tisdag 19 mars
tisdag 26 mars
Tid: kl. 14.00 – 15.30
Plats: Stöd- och återhämtningscenter, Esplanaden 7B, Nässjö
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig

Kan läsning i grupp ha en läkande effekt? Att uppleva texter tillsammans – kan det vara en väg ut ur ensamhet? Varmt välkommen att prova Shared Reading – delad läsning!

Shared Reading är en metod för högläsning och samtal i grupp. Gruppen möts i en trygg miljö kring en kort, inspirerande text som till exempel en dikt eller en novell. Högläsning med pauser för samtal och gemensam, kravlös eftertanke kan stärka självkänslan och skapa en känsla av sammanhang.

Du väljer själv om du vill läsa högt och delge tankar. Det är ingen förberedelse mellan träffarna utan bara läslust när gruppen möts!
Alla är välkomna – oavsett om du är en van läsare eller inte!

Kurs: Leva med ADHD/ADD
Omfattning: kursen är 2 tillfällen
Datum:
tisdag 7 maj
tisdag 14 maj
Tid: kl. 13.00–15.30
Plats: Stöd- och återhämtningscenter, Esplanaden 7B, Nässjö
Här anmäler du dig

I den här kursen tittar vi på vad det kan innebära att som vuxen leva med ADHD/ADD samt hur anhöriga/närstående, yrkesverksamma kan stödja. Vi kommer varva såväl teoretiska inslag som möjlighet att diskutera och byta erfarenheter med varandra. Tillsammans utforskar vi vad man kan göra själv och med stöd för att påverka sitt eget mående.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om hur det kan vara att leva med ADHD/ADD – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Kurs: Suicidprevention – att välja livet
Omfattning: kursen är 2 tillfällen
Datum:
torsdag 15 augusti
torsdag 29 augusti
Tid: kl. 14.30 -17.00
Plats: Stöd- och återhämtningscenter, Esplanaden 7B, Nässjö
Här anmäler du dig

Psykisk ohälsa kan medföra att livet känns svårt. Det kan leda till tankar och funderingar kring livet i stort. Att stå nära någon som har tankar på att ta sitt liv kan göra en rädd och det kan vara svårt att veta hur man ska ställa frågor och bemöta dessa tankar.

I den här kursen belyser vi hur självmordstankar kan yttra sig. Vi tittar på faktorer som kan öka risken för självmord och faktorer som kan förhindra. Vi kommer att samtala om hur självmordstankar och lidande går att förändra – vad som kan vara hjälpsamt.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om suicidprevention – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Skillingaryd

Kurs: Suicidprevention – att välja livet
Omfattning: kursen är 2 tillfällen
Datum:
måndag 4 mars
måndag 18 mars
Tid: kl. 9.30–12.00
Plats: Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingaryd
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig

Psykisk ohälsa kan medföra att livet känns svårt. Det kan leda till tankar och funderingar kring livet i stort. Att stå nära någon som har tankar på att ta sitt liv kan göra en rädd och det kan vara svårt att veta hur man ska ställa frågor och bemöta dessa tankar.

I den här kursen belyser vi hur självmordstankar kan yttra sig. Vi tittar på faktorer som kan öka risken för självmord och faktorer som kan förhindra. Vi kommer att samtala om hur självmordstankar och lidande går att förändra – vad som kan vara hjälpsamt.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om suicidprevention – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Vetlanda

Kurs: Leva med ADHD/ADD
Omfattning: 2 tillfällen
Datum:
tisdag 9 april
tisdag 16 april
Tid: kl. 13.00–15.30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Stationsgatan 5D, Vetlanda
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig

I den här kursen tittar vi på vad det kan innebära att som vuxen leva med ADHD/ADD samt hur anhöriga/närstående, yrkesverksamma kan stödja. Vi kommer varva såväl teoretiska inslag som möjlighet att diskutera och byta erfarenheter med varandra. Tillsammans utforskar vi vad en kan göra själv och med stöd för att påverka sitt eget mående.
Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om hur det kan vara att leva med ADHD/ADD – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Värnamo

Kurs: Bipolär sjukdom – en introduktion
Omfattning: kursen är 1 tillfälle
Datum: måndag 18 mars
Tid: kl. 16.00 -19.00
Plats: Café Höjden, Gränsgatan 13, Värnamo
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig

I den här kursen tittar vi på vad det kan innebära att leva med en bipolär sjukdom. Vi belyser orsaker, symtom samt vad det går att göra på egen hand och med stöd från omgivningen för att hantera upp- och nedgångar i måendet. Vi delar tips och idéer.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om hur det kan vara att leva med bipolär sjukdom – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Kurs: Mindful Outdoor
Omfattning: 1 tillfälle
Datum: onsdag 17 april
Tid: kl. 15.00 – 16.30
Plats: IFK gården, Ljusseveka, Värnamo
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig 

Vi vill inspirera dig – följ med oss ut! Att vistas ute i naturen kan ha positiv effekt på välbefinnandet. Det kan minska stresshormon i kroppen samt gynna vårt lugn och ro-system.

I den här kursen kommer vi att belysa några av naturens hälsoeffekter. Du får också en chans att prova på vad naturen kan ge dig i återhämtning och energi.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om hur naturen kan främja återhämtning – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Kurs: Mod, livsglädje och mening – när livet utmanar
Omfattning: kursen är 3 tillfällen
Datum:
tisdag 9 april
tisdag 16 april
tisdag 23 april
Tid: kl. 13.30 – 15.30
Plats: Café Höjden, Gränsgatan 13, Värnamo
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig

Känna mening, tillit och hopp kan vara utmanande när vi drabbas av ohälsa eller andra livsutmaningar.

I den här kursen tittar vi på vad existentiell hälsa kan innebära. Vi utforskar de dimensioner inom existentiell hälsa som WHO (Världshälsoorganisationen) har identifierat som viktiga för människor världen över. Vi prövar att sätta ord på vad som är viktigt i våra liv just nu.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om ämnet – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Kurs: Återhämtning från psykisk ohälsa
Omfattning: kursen är 4 tillfällen
Datum:
måndag 6 maj
måndag 13 maj
måndag 20 maj
måndag 27 maj
Tid: kl. 13.00 – 16.00
Plats: Café Höjden, Gränsgatan 13, Värnamo
Här anmäler du dig

Vad betyder återhämtning vid psykisk ohälsa och hur kan man stötta någon som mår dåligt? I den här kursen utforskar vi individuell återhämtning och tittar på hinder och stödjande faktorer. Vi kombinerar teori med praktiska exempel och delar tankar och erfarenheter. Kursen ger dig möjlighet att reflektera över dina egna livserfarenheter.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om återhämtning från psykisk ohälsa – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Kurs: Hur får man pengarna att räcka längre i vardagen?
Omfattning: kursen är 2 tillfällen
Datum:
tisdag 7 maj
tisdag 14 maj
Tid: kl. 13.30–16.00
Plats: Café Höjden, Gränsgatan 13, Värnamo
Här anmäler du dig

Att leva med en begränsad ekonomi är en utmaning. Det är inte helt lätt att få pengarna att räcka till, vare sig till det man behöver eller vill göra.

I den här kursen tittar vi på hur man kan planera sin vardagsekonomi och vad det finns för möjligheter att dryga sin budget genom till exempel rabatter. Vi utforskar vi vad det kan finnas för kostnadsfria aktiviteter. Vi delar tips och idéer för hur man kan göra för att få pengarna att räcka längre i vardagen.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om ämnet – för egen del och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Föreläsning: Fysisk och psykisk hälsa – hur hänger det ihop?
Omfattning: föreläsningen är 1 tillfälle
Datum: torsdag 16 maj
Tid: kl. 14.30 -16.00
Plats: Mötesplats EXPO, expovägen 1 A, Värnamo
Anmälan: Ingen anmälan – bara att komma. Välkommen!

Har du funderat på hur psykisk och fysisk hälsa kan påverka varandra? Kanske har du hört att psykisk ohälsa kan öka risken för fysisk ohälsa. Varför är det så? Vad kan vi göra för att motverka hälsomässig ojämlikhet i befolkningen? Varför kan det vara så svårt att ta hand om sin kropp, att stärka sin fysiska hälsa – trots att man ofta vet vad man borde göra?

I den här föreläsningen lyfter vi hur psykisk hälsa kan påverkas av fysisk hälsa och vice versa. Vi belyser också vad vi tillsammans kan göra för att motverka hälsomässig ojämlikhet.

Den här föreläsningen kan vara en bra grund inför kursen ”Levnadsvanor – val som påverkar hälsan”.

Föreläsningen riktar sig till dig som vill veta mer om ämnet – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Kurs: Stress och sårbarhet – hitta balansen!
Omfattning: kursen är 2 tillfällen
Datum:
tisdag 4 juni
tisdag 11 juni
Tid: kl. 13.30 – 16.00
Plats: Café Höjden, Gränsgatan 13, Värnamo
Här anmäler du dig

Alla människor är sårbara. Vi är sårbara för olika saker, reagerar olika och är olika känsliga. Hur kan vi stärka vår psykiska hälsa genom att balansera stress och sårbarhet?

I den här kursen tittar vi närmare på begreppen sårbarhet och stress. Vi har fokus på hur vi kan agera stärkande och förebyggande för att hantera stress och belastning. Vi belyser olika strategier som kan vara till hjälp för få mer kontroll över det egna måendet. Under kursen kartlägger vi sådant som kan trigga och utlösa besvär samt tidiga tecken på försämrat mående. Tillsammans diskuterar vi vad det går att göra på egen hand och med stöd – delar erfarenhet, tips och idéer.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om hur vi kan balansera stress och sårbarhet – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Informationstillfälle: Nyfiken på självhjälpsgrupper?
Omfattning: informationen är 1 tillfälle
Datum: tisdag 27 augusti
Tid: kl. 14.00 – 15.30
Plats: Café Höjden, Gränsgatan 13, Värnamo
Anmälan: Ingen anmälan- bara att komma! Välkommen!

Vill du veta vad en självhjälpsgrupp är och vad metoden kan ge dig? Föreningen (H)järnkoll Jönköpings län är en samverkanspart till Recovery College. Föreningen erbjuder personer som är drabbade av psykisk eller fysisk ohälsa att delta i självhjälpsgrupper, som är kostnadsfria. Deltagare i en självhjälpsgrupp är personer som får möjlighet att träffa andra i liknande livssituation och får stöd genom att dela tankar, känslor och att lyssna på varandra. En självhjälpsgrupp kan medverka till möjligheten att hitta en nyorientering i livet.

Digitala kurser

Informationstillfälle: Nyfiken på Recovery College?
Omfattning: informationen är 1 tillfälle
Datum: torsdag 11 januari
Tid: kl. 10.00 – 11.30
Plats: Digitalt via Zoom
Ingen anmälan, du ansluter till informationstillfället genom att klicka på länken nedan:
Nyfiken på Recovery College?
Meeting ID: 881 3508 9350
Passcode: 891219

Informationstillfälle: Nyfiken på Recovery College?
Omfattning: 1 tillfälle
Datum: torsdag 15 augusti
Tid: kl. 13.30 – 15.00
Plats: Digitalt via Zoom
Ingen anmälan, du ansluter till informationstillfället genom att klicka på länken nedan:
Nyfiken på Recovery College?
Meeting ID: 828 9522 5240
Passcode: 376249

Vill du veta mer om vår verksamhet och våra kurser? Varmt välkommen att lyssna på oss när vi berättar om Recovery College – vad vi erbjuder och hur vi arbetar för att stödja återhämtning från psykisk ohälsa.

Föreläsning: Fysisk och psykisk hälsa – hur hänger det ihop?
Omfattning: Föreläsningen är 1 tillfälle
Datum: torsdag 8 februari
Tid: kl. 14.30 – 16.00
Plats: digitalt via Zoom
Ingen anmälan, du ansluter till föreläsningen genom att klicka på länken nedan:
Föreläsning Fysisk och psykisk hälsa – hur hänger det ihop?
Meeting ID: 885 7038 5128
Passcode: 943776

Har du funderat på hur psykisk och fysisk hälsa kan påverka varandra? Kanske har hört att psykisk ohälsa kan öka risken för fysisk ohälsa. Varför är det så? Vad kan vi göra för att motverka hälsomässig ojämlikhet i befolkningen? Varför kan det vara så svårt att ta hand om sin kropp, att stärka sin fysiska hälsa – trots att man ofta vet vad man borde göra?

I den här föreläsningen lyfter vi hur psykisk hälsa kan påverkas av fysisk hälsa och vise versa. Vi belyser också vad vi tillsammans kan göra för att motverka hälsomässig ojämlikhet. Den här föreläsningen kan vara en bra grund inför kursen Levnadsvanor – val som påverkar hälsan.

Föreläsningen riktar sig till dig som vill veta mer om ämnet – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Det går bra att delta flera personer vid samma dator/Ipad eller som grupp via storbilds-TV. Du/ni kan välja att ha kameran på (synas i bild) eller låta den vara avstängd (inte synas i bild).

Kurs: Levnadsvanor – val som påverkar hälsan
Omfattning: kursen är 2 tillfällen
Datum:
torsdag 22 februari
torsdag 29 februari
Tid: kl. 15.00 – 17.30
Plats: digitalt via Zoom
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig

I den här kursen utforskar vi sambanden mellan hälsa och levnadsvanor. Vi tittar närmare på hur vanor kopplat till kost, sömn och fysisk aktivitet påverkar såväl kropp som knopp. Vi belyser hälsovinster som vi får redan vid små förändringar. Tillsammans diskuterar vi vad det går att göra, på egen hand och med stöd, för att påverka sin hälsa i positiv riktning. Vi delar tips och idéer med fokus på de små förändringar vi vill och kan göra.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om levnadsvanors betydelse – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Vid kursen rekommenderar vi att du deltar via dator eller Ipad. Använd gärna headset, hörlurar eller hörsnäckor om du har tillgång till detta.

För dig som har behov av kortare kurstillfällen!

Kurs: Återhämtning från psykisk ohälsa
Omfattning: kursen är 4 tillfällen
Datum:
torsdag 7 mars
torsdag 14 mars
torsdag 21 mars
onsdag 27 mars
Tid: kl. 13.30–15.00
Plats: digitalt via Zoom
Du kommer till anmälningssidan genom att klicka på länken nedan:
Här anmäler du dig

Vad betyder återhämtning vid psykisk ohälsa och hur kan man stötta någon som mår dåligt?
I den här kursen utforskar vi individuell återhämtning och tittar på hinder och stödjande faktorer. Vi kombinerar teori med praktiska exempel och delar tankar och erfarenheter. Kursen ger dig möjlighet att reflektera över dina egna livserfarenheter.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om återhämtning från psykisk ohälsa – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning. Den vänder sig särskilt till dig som har behov av kortare kurstillfällen.

Vi rekommenderar att du deltar via dator eller Ipad. Använd gärna headset, hörlurar eller hörsnäckor om du har tillgång till detta.

Informationstillfälle: Nyfiken på självhjälpsgrupper?
Omfattning:  1 tillfälle
Datum: onsdag 13 mars
Tid: kl. 13.00 – 14.00
Plats: digitalt via zoom
Anmälan: Ingen, du ansluter till informationstillfället genom att klicka på länken nedan:
Nyfiken på självhjälpsgrupper?

Vill du veta vad en självhjälpsgrupp är och vad metoden kan ge? Föreningen (H)järnkoll Jönköpings län är en samverkanspart till Recovery College. Föreningen erbjuder personer som är drabbade av psykisk eller fysisk ohälsa att delta i självhjälpsgrupper, som är kostnadsfria.

Deltagare i en självhjälpsgrupp är personer som får möjlighet att träffa andra i liknande livssituation och får stöd genom att dela tankar, känslor och att lyssna på varandra. En självhjälpsgrupp kan medverka till möjligheten att hitta en nyorientering i livet.

Informationstillfället är öppet för alla som vill veta mer om Föreningen (H)järnkolls självhjälpsgrupper. Det går bra att delta flera personer vid samma dator/Ipad eller som grupp via storbilds-TV.

Du/ni kan välja att ha kameran på (synas i bild) eller låta den vara avstängd (inte synas i bild).

Föreläsning: Självmedkänsla Omfattning: föreläsningen är 1 tillfälle
Datum: onsdag 3 april
Tid: kl. 15.00 – 17.00
Plats: digitalt via Zoom
Ingen anmälan, du ansluter till föreläsningen genom att klicka på länken nedan:
Föreläsning Självmedkänsla
Meeting ID: 860 8073 0918
Passcode: 829849

Självmedkänsla handlar om att bemöta sig själv med samma vänlighet och medkänsla som man skulle göra med någon man tycker om. Självmedkänsla kan ändra ditt sätt att se på dig själv och gynna din hälsa – både fysiskt och mentalt.

Föreläsningen riktar sig till dig som vill veta mer om ämnet – för din egen hälsa och/eller för att kunna stödja någon i din omgivning.

Det går bra att delta flera personer vid samma dator/Ipad eller som grupp via storbilds-TV. Du/ni kan välja att ha kameran på (synas i bild) eller låta den vara avstängd (inte synas i bild).

Kurs: Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt
Omfattning: kursen är 4 tillfällen
Datum:
torsdag 2 maj
onsdag 8 maj
onsdag 15 maj
onsdag 22 maj
Tid: kl. 18.00 -20.00
Plats: digitalt via Zoom
Här anmäler du dig

När någon drabbas av psykisk ohälsa berörs ofta även föräldrar, syskon, vänner, barn eller arbetskamrater. Att leva nära och stödja någon som har psykisk ohälsa kan vara svårt men också värdefullt. Det väcker ofta mycket tankar och känslor.

I den här kursen tittar vi vad det kan innebära att vara anhörig, att stå någon nära som har psykisk ohälsa. Vi tittar på vad begreppet anhörig innebär, vilket stöd som finns att få som anhörig och belyser vikten av egen återhämtning. Under kursen kommer vi att diskutera såväl svårigheter som möjligheter kopplat till att vara anhörig. Vi får möjlighet att dela tips, idéer och tankar kring vad som kan vara hjälpsamt i vardagen. Vi kommer utgå från Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Materialet är framtaget av NSPH, Skåne.

Kursen vänder sig särskilt till dig som står nära någon som har psykisk ohälsa. Den är även öppen för dig som vill lära mer om anhörigperspektivet.

Vid kursen rekommenderar vi att du deltar via dator eller Ipad. Använd gärna headset, hörlurar eller hörsnäckor om du har tillgång till detta.

”Återhämtning kan handla om att hantera och bearbeta svåra delar i livet. Det kan handla om att få eller återfå kontroll över livet när det stormar. Återhämtning kan också handla om att identifiera sina styrkor, vad man mår bra av, finna hopp om förändring och våga drömma.”

Återhämtningsguiden, NSPH

Inloggning för samverkansmedlemmar

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer. Här finns också diskussionsgrupper där du som användare kan ställa och besvara frågor inom olika ämnesområden.

Du loggar in med ditt för.efternamn och egen valt lösenord. Inloggning kan endast ske av medlemmar i ett av våra nätverk.

Logga in på Ping Pong

Vill du skapa ett konto? Har du problem att logga in?
Kontakta karin.froderberg@rjl.se

Inloggning för samverkansmedlemmar

Inloggning för samverkansmedlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer.

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer. Här finns också diskussionsgrupper där du som användare kan ställa och besvara frågor inom olika ämnesområden.

Du loggar in med ditt för.efternamn och egen valt lösenord. Inloggning kan endast ske av medlemmar i ett av våra nätverk.

Logga in på Ping Pong

Vill du skapa ett konto? Har du problem att logga in?
Kontakta din kontaktperson i det nätverk somdu är med i. 

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Funktionshinderområdet är ett brett område som berör människor i alla åldrar. Vår uppgift är att ge stöd på verksamhetsnivå till länets kommuner. Vi arbetar inom fyra prioriterade områden – samverkan, jämlikhet, delaktighet och inflytande och kunskap och kompetens – i länsgemensamma aktiviteter för att förbättra för personer med funktionsnedsättning och för kommunernas medarbetare. 

Funktionshinderområdet är ett brett område som berör människor i alla åldrar. Vår uppgift är att ge stöd på verksamhetsnivå till länets kommuner. Vi arbetar inom fyra prioriterade områden – samverkan, jämlikhet, delaktighet och inflytande och kunskap och kompetens – i länsgemensamma aktiviteter för att förbättra för personer med funktionsnedsättning och för kommunernas medarbetare. 

Chefsnätverken har en central roll i arbetet. I nätverken får man del av varandras erfarenheter, lär av varandra och bidrar med kunskap. Kunskapen förmedlas sen vidare till hemkommunen. Chefsnätverket prioriterar även och styr vad de vill att länssamarbetet ska fokusera på.

Vårt utgångsläge är kommunernas uppdrag som myndighet och som verkställare av stödinsatser till personer med funktionsnedsättning. Stödet till kommunernas verksamhet ska vara kunskapsbaserad.

Det sker nationell styrning av funktionshinderområdet genom lagändring, resultat av kontroller gjorda av tillsynsmyndighet samt resultaten av prioriterade regeringsuppdrag för området. Genom rollen som regional stödstruktur (RSS) så är det Kommunal utveckling som sprider och förmedlar nya information och kunskap till kommunerna. Vi förmedlar även kommunernas behov upp till den nationella nivån.

  • Yrkesspecifika kurser och utbildningar som är riktad till redan anställda i kommunerna
  • Samverkar med utbildare för stödpedagogutbildningen
  • Omvärldsbevakar och följer forskningen inom området
  • Är kommunernas representanter i arbetsgrupper både på regional och nationell nivå och bidrar med funktionshinderperspektiv i olika förbättringsarbeten.

Kunskap och kompetens har prioriterats högst under flera år och det fortsätter vi med. Funktionshinderområdet har till skillnad från flera andra verksamhetsområden inte haft några statliga satsningar, vilket medfört att länets kommuner själva ändå valt att prioritera området och gjort det i samverkan.

Vi har en central roll att samordna och arrangera. Vi arbetar för att attraktiviteten inom yrket ska höjas och att rekryteringen av medarbetare till funktionshinderområdet ska underlättas.

Tidiga insatser och samverkan för god psykisk hälsa

Tidiga insatser och samverkan för god psykisk hälsa

Socialtjänsten har i uppdrag att ha god kännedom om barns situation, främja goda uppväxtvillkor och förebygga negativ utveckling. Genom samverkan med andra myndigheter arbetar man med tidiga och förebyggande insatser för att stärka barns fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Socialtjänsten har i uppdrag att ha god kännedom om barns situation, främja goda uppväxtvillkor och förebygga negativ utveckling. Genom samverkan med andra myndigheter arbetar man med tidiga och förebyggande insatser för att stärka barns fysiska, psykiska och sociala hälsa. Vi arbetar med tre huvudsakliga spår: ungdomsmottagningarna, familjecentralerna och samverkansfrågor – både kommunerna emellan och mellan kommunerna och Region Jönköpings län genom vårt gemensamma ledningssystem.

Ungdomsmottagningar är till för att ungdomar lätt ska kunna söka den hjälp de har rätt till. Det är viktigt att ungdomen söker av egen vilja. För en del ungdomar kan det räcka med enstaka besök, andra behöver kontakt under längre tid.

På alla ungdomsmottagningar jobbar barnmorskor och kuratorer men verksamheten är organiserad på olika sätt. Regionen kan vara ensam huvudman eller så är huvudmannaskapet delat mellan kommun och region. Vi jobbar för att alla ungdomsmottagningar i länet ska kunna lära och utvecklas tillsammans, och ta del av aktuell forskning och kunskap.

Nuvarande förbättringsarbeten rör bland annat ökad tillgänglighet för ungdomar med utländsk bakgrund, samt förbättrat stöd till personer med erfarenhet av sexuellt våld. Arbetet med ungdomsmottagningarna beskrivs i en överenskommelse

Familjecentraler finns i samtliga länets tretton kommuner. Det som kännetecknar familjecentralen är att huvudmännen – kommunerna och Region Jönköpings län, samordnar sina resurser under samma tak för att underlätta samverkan.

Inom strategigrupp barn och unga samarbetar vi tillsammans med skola, fritid och regionens folkhälsa- och sjukvård för att skapa goda förutsättningar för barnen i vårt län. I Jönköpings län har samverkan historiskt en framträdande position bland annat genom systematiskt förbättringsarbete med överenskommelsen om SIP (samordnad individuell plan) och rutin för avvikelser i samverkan. Vi har tagit fram flera överenskommelser i samverkan, med syfte att tillsammans stärka barns fysiska, psykiska och sociala hälsa.

På nationell nivå deltar vi i utvecklingsarbeten i samverkan mellan kommuner och regioner genom att ingå i arbetsgrupper för den gemensamma styrningen med kunskapsstödet i de nationella vård och insatsprogrammen, VIP. Vi fungerar också som stöd i tvärprofessionella utvecklingsarbeten i region Jönköpings län genom Bästa platsen att växa upp, leva och bo på.

Barns rättigheter och barnrättsperspektivet har under senare år stärkts i lagstiftningen. Barnets bästa ska vara en självklar del i allt arbete som rör barn. Barn ska också ges möjlighet att vara delaktiga i alla frågor som rör dem. Vi arbetar aktivt för att barns rättigheter ska få genomslag även i praktiken.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är en internationell konvention som innehåller bestämmelser om barns särskilda mänskliga rättigheter. Syftet med konventionen är att stärka barnets rättsliga status genom att tydliggöra att barn är rättighetsbärare och experter på sina egna liv. Barnkonventionen antogs av FN:s Generalförsamling 20 november 1989. Sverige var ett av de första länderna i världen att ratificera barnkonventionen som trädde i kraft i Sverige 1990. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige, vilket innebär att barnet som rättighetsbärare får en stärkt ställning och att de som arbetar med barn som befinner sig i missgynnade livssituationer får ett skarpare juridiskt verktyg. Genom att göra barnkonventionen till lag är tanken att den ska få ett större genomslag i praktiken. Prövningar i domstol och annan rättstillämpning efter införandet kan förtydliga hur barnkonventionen som nationell lag kan komplettera annan lagstiftning, och vilken betydelse det kan få för verksamheter inom vård och omsorg.

Ett barnrättsperspektiv innebär att ha barnkonventionen och barnets rättigheter som utgångspunkt i arbetet med barn och i beslutsfattande som rör barn. Det innebär att belysa en fråga utifrån de rättigheter varje barn har enligt barnkonventionen. Det innebär också att väga in hur rättigheterna tolkats av FN:s barnrättskommitté i dess rekommendationer och allmänna kommentarer. För att säkerställa ett barnrättsperspektiv ska som minimum barnkonventionens fyra grundprinciper ha beaktats, men gärna fler av rättigheterna.

Läs mer om barnkonventionen och barns rättigheter. 

Tidiga och samordnade insatser (TSI) handlar om att säkerställa att alla barn och unga får det stöd de har rätt till i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Stödet ska utformas utifrån barnets och familjens unika behov och innebär att olika aktörer behöver kunna samlas kring barnet för att ge rätt stöd i rätt tid.

Det innebär att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver arbeta bättre tillsammans. När ett barn behöver stöd från flera aktörer är det viktigt att det finns en helhet kring vilka insatser som blir bäst för barnet och vem som är ansvarig för vad. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning.

TSI är inte en metod, utan bygger på att berörda verksamheter har en gemensam struktur för sitt gemensamma arbete.

I ledningssystemet för samverkan mellan Regionen och länets kommuner har beslutat fattats att tillsammans arbeta för Bästa platsen att leva på – barn och unga. Målet med Bästa platsen att leva på – barn och unga är -att tillsammans skapa nya arbetssätt för att på bästa sätt främja barn och ungas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Detta görs bland annat genom tvärprofessionellt utvecklings- och förbättringsarbete i samverkan. Tre områden har prioriterats: fullföljda studier, psykiska hälsa och fysisk aktivitet. Familjecentralernas utökade hembesök är ett exempel på projekt som funnits med och utvecklats via deltagande i Bästa platsen att leva på – barn och unga.

Vård- och insatsprogrammen (VIP) är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att öka användningen av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och klient.

VIP är en sammanställning av kunskapsunderlag som riktar sig till såväl specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola. Målet är att öka förutsättningarna för likvärdig vård som utgår från en helhetssyn på individen.

VIP tas fram av en nationell arbetsgrupp och fastställs av det nationella programområdet för psykisk hälsa. Innehållet bygger på nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar, men är utformade för att möta behovet av kunskap mellan personal och individ.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. De ska kunna erbjuda stöd och hjälp för att personen ska uppnå trygghet och kunna förändra sin situation. 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. De ska kunna erbjuda stöd och hjälp för att personen ska uppnå trygghet och kunna förändra sin situation. Det kan handla om att omsorg, vård och service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd. Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra kommunernas arbete med våld i nära relationer görs inom ramen för ett antal olika satsningar och i nära samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Pågående aktiviteter och projekt

En överenskommelse om samverkan kring personer som behöver akut boende i annan kommun, har undertecknats av 12 av de 13 kommunerna.

Bostadsöverenskommelsen implementerades under 2022.

En förstudie genomförs i syfte att skapa ett underlag för hur kommunerna på ett klokt och resurseffektivt möter de stärkta kraven av stöd till våldsutövare. Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagens nya bestämmelse erbjuda våldsutövande barn och vuxna insatser för att ändra beteende, som en del i att förebygga våld i nära relationer. Exempel på mål med förstudien är att kartlägga hur kommunerna i dagsläget arbetar med våldsutövare, samt att tydliggöra gränsdragning till det arbete som regionen bedriver inom sin verksamhet, Alternativ till våld (ATV).

Förstudien finansieras av Länsstyrelsen. Samtliga kommuner deltar i förstudien som genomförs under perioden mars 2023 till mars 2024.

Projektet syftar till att stödja våldsutsatta att nå stadigvarande boende genom att 1. ta fram en utbildningsinsats om våld i nära relation för länets hyresbolag, samt 2. utöka den nuvarande bostadsöverenskommelsen som finns i länet (läs mer under ”Byte av bostadsort för personer som utsatts för våld i nära relation”). Utbildningsinsatsen utformas och genomförs tillsammans med forskare Marie Eriksson (Linnéuniversitetet) och fokuserar på våldets konsekvenser samt vad bostadsbolagen kan göra i frågan.

Projektet finansieras av Socialstyrelsen. Tolv av länets kommuner deltar i projektet som pågår mars 2023 – hösten 2024.

Avslutade aktiviteter och projekt

Projektet syftade till att undersöka skillnader mellan behov hos våldsutsatta personer och medföljande barn och skyddade boendens resurser att möta behoven. Extra fokus riktades till särskilt utsatta grupper. Uppdraget mynnade ut i ett aktuellt underlag som kan användas för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, samt stödja kommunerna till ökad kvalitetssäkring och behovstillfredsställelse för de våldsutsatta och deras medföljande barn gällande val av skyddat boende.

Projektet finansierades av Socialstyrelsen. Fem av länets kommuner deltog i projektet som pågick september 2022 till februari 2023.

Perioden 2021-2023 genomförde Sveriges kommuner och regioner (SKR) kvinnofridssatsningen för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kvinnofridssatsningen var ett av tre delprojekt inom SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid, och en fortsättning på det arbete som genomfördes efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Satsningen finansierades delvis med statliga medel. I Region Jönköpings län samordnades arbetet genom ett chefsnätverk där alla kommuner, samt Länsstyrelsen, var representerade. I nätverket diskuterades bland annat ny lagstiftning, forskning och utbildningssatsningar för att socialtjänsten skulle få de verktyg de behövde för att kunna utföra sitt arbete och komma alla människor som söker deras stöd till gagn.

Hösten 2022 gjordes en förstudie för att skapa en bild över kunskapsläget i socialtjänsten och hur behovet ser ut framåt. Under 2023 genomfördes utbildningssatsningar i kommunerna. Arbetet samordnades i chefsnätverket för arbete med våld i nära relationer samt tillsammans med Länsstyrelsen. Projektet pågick perioden september 2022 – december 2023.

”Jag tycker det är bra att utvecklingen av arbetet inom våld i nära relation sker i ungefär samma takt inom hela länet. Frågor hålls levande, det blir en kontinuitet i arbetet”.

- Enhetschef VINR

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kan beskrivas som välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ska träda in tillfälligt för de personer som har problem att försörja sig själva. Genom ekonomiskt bistånd ska kommunernas invånare garanteras en så kallad skälig levnadsnivå vilket innebär att de ekonomiskt sett mest grundläggande behoven ska vara tillgodosedda. 

Ekonomiskt bistånd kan beskrivas som välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ska träda in tillfälligt för de personer som har problem att försörja sig själva. Genom ekonomiskt bistånd ska kommunernas invånare garanteras en så kallad skälig levnadsnivå vilket innebär att de ekonomiskt sett mest grundläggande behoven ska vara tillgodosedda. Hur kommunerna organiserar och benämner sin verksamhet med ekonomiskt bistånd varierar. Oavsett organisation ska verksamheten bedrivas med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och är alltid en socialtjänstverksamhet som omfattas av lagens krav på god kvalitet. 

I länet arbetar vi inom området ekonomiskt bistånd tillsammans med omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling samt med att sprida kunskap om aktuell forskning. Arbetet sker i samverkan med kommuner, länets tre samordningsförbund, Arbetsförmedlingen, region och Länsstyrelsen.

Sedan 2018 finns även ett nära samarbete med Kommunalt Nätverk för Utveckling, KNUT, som tagit fram och äger några av de metoder (Instrument X, MIX. AMX) som har implementerats inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad.

En viktig del av arbetet är att möjliggöra att finansiering så som till exempel ESF-medel kommer alla kommuner, oavsett storlek, till gagn genom länsövergripande projektansökningar.

Pågående aktiviteter och projekt

Digitalisering är en del i en teknologisk process med syfte att förbättra och effektivisera en verksamhet med hjälp av digital teknik. Syftet med projektet är att stödja kommunerna i att automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd. Genom automatisering minskar administrationen och tid frigörs till verksamhetens kärnuppdraget, det vill säga stöd till egen försörjning genom arbete. 

Det länsgemensamma arbetet sker via nätverk med fokus på erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Nätverket bidrar till att möjliggöra införandet av digitala arbetssätt och på så sätt bana väg för ett värdeskapande socialt arbete nära klienter.

Du kan läsa mer om automatisering av ekonomiskt bistånd här. 

MIX är ett arbetssätt för en enhetlig process som beskriver en individs behov av insatser och stöd. MIX består av ett standardiserat bedömningsinstrument (Instrument X©), framtaget av Kommunalt nätverk för utveckling (KNUT) och ett standardiserat samtalsstöd (Motiverande samtal (MI). Syftet är att denna enhetliga process ska bidra till att öka individers delaktighet i vägen till självförsörjning.

MIX metod- och implementeringsstöd sker genom regionala utbildningsinsatser efter behov, samt stöd till enskilda kommunerna. Arbetet följs regelbundet upp på lokal och regional nivå, i relation till fastställda implementeringsmål. På regional nivå samordnas implementeringsarbetet i ett nätverk bestående av representanter för varje kommun. Uppdraget pågår till juni 2024.

Identiteter, inflytande och inkludering (III) är ett 3-årigt Fortefinansierat forskningsprojekt med syfta att undersöka utfallet av MIX metod- och implementeringsstöd med särskilt fokus på nytta för klienten. Projektet genomförs i form av följeforskning i interaktion med metodstödjare och regionala nätverk för chefer och MIX. Data samlas in genom fokusgruppsintervjuer med deltagare i chefsnätverk, enkätstudie till handläggare samt analys av MIX-akter. Analyser av datamaterial återrapporteras till praktiken och påverkar på så sätt deltagarnas förståelse och därmed inriktning på kommande aktiviteter.

Forskningsprojektet pågår år 2020-2022, med slutredovisning senast februari 2024. 

”Med MIX har vi ett gemensamt arbetssätt i hela länet, vilket underlättar till exempel när handläggare byter kommun. Hela förfarandet, att vi gör likadant, stärker rättssäkerheten för individen och minskar risken för godtyckliga bedömningar”.

- Chef ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Inom området arbetsmarknad samlas kommunernas arbeten kring kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det är idag frivilligt för kommunerna hur de vill lägga upp stödet till kommuninvånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Syftet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att stärka individens möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet. 

Inom området arbetsmarknad samlas kommunernas arbeten kring kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det är idag frivilligt för kommunerna hur de vill lägga upp stödet till kommuninvånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Syftet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att stärka individens möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet. Utifrån de behov som chefer och medarbetare har identifierat i sina kommuner genomförs ett antal prioriterade satsningar i länet. 

Pågående aktiviteter och projekt

Supported Employment (SE) är en metod vars syfte är att ge ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning samt andra missgynnande eller utsatta grupper som vill ha arbete. Personen får stöd i processen med att finna och behålla ett arbete. Metoden ger också ett stöd till arbetsgivaren.

Individual Placement and Support (IPS) är en evidensbaserad metod som bygger på SE. Metoden är utvecklad speciellt för personer med psykisk ohälsa och syftar till att ge personer stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Syftet med uppdraget är att förbättra och säkra metodtrohet och kvalitet för de kommuner i länet som arbetar med SE och IPS. I uppdraget ingår bland annat flera nätverksmöten för coacher samt hitta lämpligt verktyg för utvärdering av sina verksamheter. Uppdraget pågår oktober 2022 till mars 2024. 

”Det är ovärderligt att få hjälp med forskning och omvärldsbevakning inom ett område som arbetsmarknad där det händer så mycket och som även är så tätt knutet till samhällsutvecklingen i stort”.

- Arbetsmarknadsenhetschef

Suicidprevention

Suicidprevention

I Jönköpings län samverkar ett flertal organisationer, främst regionen och kommunerna, för att förhindra/förebygga suicid (självmord/att ta sitt liv), det som kallas suicidprevention. Vår roll är att jobba med utveckling och vara en länk ut till kommunerna.

Uppdrag från Sveriges regering

I Jönköpings län samverkar ett flertal organisationer, främst regionen och kommunerna, med suicidprevention.

Uppdraget att arbeta med suicidprevention kommer från regeringen. Folkhälsomyndigheten, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Socialstyrelsen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) arbetar aktivt med frågan tillsammans med frivilligorganisationer.

Alla regioner i Sverige ska ha en regional samordnare för suicidprevention som samarbetar med lokala samordnare ute i varje enskild kommun för att utveckla arbetet med att förebygga och förhindra suicid. Vår uppgift är att i en övergripande roll arbeta med samverkan för att se hur utveckling av arbetet kan ske i vårt län.

Att arbeta med suicidprevention

Suicid är ett stort folkhälsoproblem. Det finns många anledningar till att en person kan må så dåligt att hen inte orkar leva. Genom att arbeta förebyggande kan hjälp finnas i tid för den enskilda personen. Förebyggande insatser minskar risken att människor dör i suicid.

Suicidprevention kan göras på flera olika nivåer. Det kan vara att den enskilda individen träffar rätt profession som kan fånga upp det försämrade måendet. Det kan vara utbildning eller information som riktar sig till hela befolkningen. Ett exempel är Suicidpreventiva veckan, den infaller i samband med suicidpreventiva dagen som är den 10 september, där lyfts frågan extra mycket för att få ut information till allmänheten.

I dagsläget utformas en regional handlingsplan för hur suicidprevention som ska kunna användas i Jönköpings län. Den riktar sig främst till personal inom regionen och kommunerna.

Filmtips!

Lex Maria och suicid – hur kan vården bli bättre på att hjälpa suicidnära patienter?
Presentation av aktuell avhandling kring utredningar av suicid som vårdskada.

Den här föreläsningen handlar om psykisk hälsa och suicidprevention (förhindra att någon tar sitt liv/självmord).Den tar upp psykisk hälsa/psykisk ohälsa och vad som påverkar hur vi mår, något som ofta kallas för frisk- och riskfaktorer. Här lyfts även vikten av att våga fråga om någon mår dåligt och tips på hur ett sådant samtal kan gå till.

I slutet av föreläsningen berättar Julia om hur det är att leva med psykisk ohälsa och suicidtankar/planer och vad som hjälpte henne. Genom att prata om psykisk ohälsa bryts stigmat (tabu/skam) och målet är att slå hål på myterna som finns.

#brytisen #vågafråga

Kommunal Utveckling

Skip to content