Äldre och kommunal hälso- och sjukvård

Vi stödjer länets kommuner att vidareutveckla kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva insatser och tjänster för äldre och patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Arbetet sker i nätverk i samverkan kommuner och region och i samskapande med civilsamhälle och invånare. Kommuner och region i samverkan leder, stödjer och följer upp sina verksamheter på bästa sätt för att stödja invånarna att leva livet bäst möjligt.

Vårt uppdrag

Vi stödjer länets kommuner att vidareutveckla kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva insatser och tjänster för äldre och patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Länets kommuner i samverkan

Samverkan kring utvecklingsarbetet i länets kommuner sker i nätverksform. Vi samverkan även med civilsamhälle och tillsammans med invånare.

Kommuner och region i samverkan

Samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län sker i nätverksform. Vi samverkan även med civilsamhälle och tillsammans med invånare.

Forskning

Vi vill bidra till att kunskap tas fram genom forskning som utvecklar och förbättrar kommunernas verksamheter. Vi medverkar och söker aktiv del i forskningsprojekt och samarbeten.

Systematiskt förbättringsarbete

Vi stödjer kommunernas pågående systematiska förbättringsarbete för att bästa tillgängliga kunskap ska tillämpas i varje möte med deras målgrupper. Här finner du en modell och verktygslåda för ständiga förbättringar.

Kompetensutveckling

Vi anordnar utbildningar för medarbetare för att göra vård och omsorg bättre. Kompetenshöjande aktiviteter genomförs med stöd från Kurs och konferens. Kurserna anordnas utifrån kommunala nätverkens behov för att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda kompetensutveckling för länets anställda.

Kommunal Utveckling

Skip to content