Räkna med oss!

Kommunerna i Jönköpings län har gått ihop i ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt för medarbetare och chefer inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Projektet pågår från januari 2024 till maj 2026 och finansieras med medel av europeiska socialfonden och kommunerna själva. Övriga finansiärer är samordningsförbunden och regionen. Projektet innehåller ett stort antal kompetensutvecklande insatser med fokus på forsknings- och evidensbaserade metoder och samverkan.

Räkna med oss!

Projektet är i uppstartsfas, en mer utförlig beskrivning av projektet kommer inom kort. 

Målgrupp för de utbildningar och aktiviteter som anordnas i projektet är du som är chef och medarbetare inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning i någon av länets 13 kommuner. 

Kursutbud februari-augusti 2024

Kurs: AMX
Datum: 28 maj 2024
Plats: Spira, Kulturgatan 3 Jönköping
Antal platser: 30
Anmälan: öppnar 1 april, stänger 10 maj
Anmälan AMX

Kurs: Intro MIX
Datum: 11 sep 2024
Plats: Werket, Vallgatan 8 Jönköping
Antal platser: 20
Anmälan: öppnar 22 juni, stänger 30 augusti
Anmälan Intro MIX

Kurs: MI grundutbildning
Datum: 27-28 aug och 27 sep 2024
Plats: Hotell Savoj, Brunnsgatan 13-15 Jönköping
Antal platser: 20
Anmälan: Öppnar 22 maj, stänger 8 september
Anmälan MI grundutbildning

Kurs: MIX grundutbildning
Datum: 6-7 november
Plats: Hotell Savoj, Brunnsgatan 13-15 Jönköping
Antal platser: 30
Anmälan: öppnar 22 maj, stänger 26 oktober
Anmälan MIX grundutbildning

Kurs: MIX fördjupning, dag 4
Datum: 5 september 2024
Plats: digital utbildning
Antal platser: 30
Anmälan: 22 maj, stänger 23 augusti
Anmälan MIX fördjupning

Kurs: MI grundutbildning januari 2025
Datum: 9-10 januari 2025 och 31 januari 2025
Plats: Hotell Savoj, Brunnsgatan 13-15 Jönköping
Antal platser: 20
Anmälan: öppnas 1 november 2024, stänger 23 december 2024
Anmälan MI grundutbildning

Kommunal Utveckling

Skip to content