Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Målet är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Om Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Målet är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Barn och unga myndighetsutövning

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till medarbetare som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården i anslutna kommuner. 

Funktionshinder utförare

Yrkesresan Funktionshinder för utförare vänder sig till medarbetare som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning inom socialtjänstens utförarverksamhet i anslutna kommuner.

Skadligt bruk och beroende myndighetsutövning

Yrkesresan Skadligt bruk och beroende vänder sig till medarbetare och arbetsledare/chefer som arbetar med myndighetsutövning inom den sociala missbruk- och beroendevården i anslutna kommuner.

Äldre utförare

FoU-centrum i Linköping har genomfört förstudien för utförarverksamheter inom äldreomsorgen och är ansvariga för denna resa. Första kursen kommer att lanseras hösten 2025.

Funktionshinder myndighetsutövning

Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för produktionen av denna resa. Planerad lansering för första kursen är hösten 2026.

"En nationell satsning med regionalt genomförande för lokal kompetens".

Kommunal Utveckling

Skip to content