Digitalisering

Tillsammans arbetar vi för en hållbar digitaliserad region som möter välfärdens utmaningar genom att nyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut. I samverkan skapar vi förutsättningar för att använda data, teknik och innovation som en strategisk resurs i våra kommuners verksamheter.

Vårt uppdrag

Sedan 1 januari 2023 ansvarar vi för samverkan inom digitaliseringsområdet och arbetet drivs nära de nätverk som finns hos oss.

Digitaliseringssamverkan

För att stötta kommunerna på bästa sätt och få en förståelse för verksamheternas behov är nätverken en viktig del av vårt arbete. Därför driver och förvaltar vi ett övergripande samverkansråd, samt ett antal verksamhetsspecifika digitaliseringsnätverk.

Aktuella projekt

Under 2023 kommer den nya organisationen för digitaliseringssamverkan att implementeras. Det innebär att fokus kommer läggas på att nätverken tillsammans under året tar fram underlag för en mer långsiktig verksamhetsplan och strategi för 2024-2026.

Kommunal Utveckling

Skip to content