Tillgänglighet

Vi värdesätter tillgänglighet och strävar efter att göra vår webbplats tillgänglig för alla användare, oavsett eventuella funktionsnedsättningar de kan ha. Denna tillgänglighetsredogörelse ger information om de åtgärder vi vidtar för att säkerställa en inkluderande och tillgänglig webbplatsupplevelse för alla besökare.

Webbtillgänglighet:

Vi följer internationella riktlinjer och standarder för webbtillgänglighet för att göra vår webbplats så tillgänglig som möjligt. Vi strävar efter att följa riktlinjerna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA. Dessa riktlinjer fastställer krav för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer med olika funktionsnedsättningar, inklusive visuella, auditiva, motoriska och kognitiva funktionsnedsättningar.

Åtgärder vi vidtar: För att säkerställa tillgänglighet på vår webbplats vidtar vi följande åtgärder:

  1. Responsiv design: Vi använder en responsiv design för att se till att webbplatsen anpassar sig till olika skärmar och enheter, vilket underlättar för användare som använder mobila enheter eller skärmläsare.

  2. Alternativa textbeskrivningar: Vi tillhandahåller alternativa textbeskrivningar för bilder och grafik på webbplatsen. Detta hjälper användare med synnedsättning att förstå innehållet.

  3. Tydlig navigering: Vi ser till att vår webbplats har en tydlig och konsistent navigeringsstruktur för att underlätta användning och orientering. Vi tillhandahåller också tydliga länktexter för att hjälpa användare att förstå varje länks syfte.

  4. Färgkontrast: Vi strävar efter att ha tillräckligt kontrastrika färgkombinationer mellan text och bakgrund för att underlätta läsbarheten för användare med synnedsättning.

  5. Tillgänglighetsverktyg: Vi använder tillgänglighetsverktyg och teknologier för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Det kan inkludera att ge användare möjlighet att ändra textstorlek, använda skärmläsare eller navigera med tangentbordet.

 

Vi strävar ständigt efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats och tar gärna emot feedback från användare.
Om du stöter på några tillgänglighetsrelaterade problem eller har förslag till förbättringar, ber vi dig att kontakta oss så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.

Tack för att du besöker vår webbplats. Vi är engagerade i att erbjuda en inkluderande och tillgänglig webbplatsupplevelse för alla våra användare.

Kommunal Utveckling

Skip to content