Recovery College

Recovery College är ett lärandecenter. Genom utbildning och erfarenhetsutbyte vill vi stödja återhämtning från psykisk ohälsa. För oss på Recovery College handlar återhämtning om att kunna leva ett liv som man trivs med – om att finna hopp, mening och kunna se möjligheter. 

Recovery College är ett lärandecenter. Genom utbildning och erfarenhetsutbyte vill vi stödja återhämtning från psykisk ohälsa. För oss på Recovery College handlar återhämtning om att kunna leva ett liv som man trivs med – om att finna hopp, mening och kunna se möjligheter. Ett liv där man själv har kontrollen även om symtom kan finnas kvar. Recovery översätts till återhämtning på svenska. Vi hämtar inspiration från andra etablerade Recovery Colleges runt om i världen. 

Alla har vi en psykisk hälsa som påverkar vårt välbefinnande och vår livskvalité. Att må dåligt, genomgå en kris eller drabbas av psykisk ohälsa kan påverka olika delar i livet.

Recovery College är ett komplement till vård och omsorg. Vi erbjuder utbildning inte behandling. Vår strävan är att erbjuda ett varierat utbud av kurser där alla kurser syftar till att stödja återhämtning. Du väljer själv vilken eller vilka kurser som kan vara till nytta för just dig. Alla kurser ges på svenska.

Vi är ingen vanlig skola och har inga prov eller betyg, men däremot ingår hemuppgifter ibland. Kurserna innehåller såväl teoretiska inslag som verktyg och strategier. Erfarenhets- och kunskapsutbyte är en bärande del av Recovery College. Vår strävan är att du, med stöd av kursledare, ska känna att dina erfarenheter och kunskaper tillvaratas.

Recovery College har än så länge inga egna lokaler utan kurserna genomförs på olika platser. Några ges även digitalt. Som kursdeltagare väljer du själv var i länet du vill gå.

Våra kurser hittar du i vårt kursutbud VT 2024.

Alla kurser är kostnadsfria och öppna för såväl privatpersoner som yrkesverksamma. Du kan gå kurs både för din egen hälsa och som en del i din kompetensutveckling. Det kan vara ett sätt att lära mer om hur du kan stödja återhämtning.

Innehållet i kurserna riktar sig till dig som:

  • upplever psykisk ohälsa och är i en återhämtningsprocess
  • är anhörig eller står nära någon som mår dåligt
  • är yrkesverksam till exempel inom kommun- eller regionpsykiatri

Vi som arbetar på Recovery College har egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa och/eller yrkeserfarenhet från psykiatri. Kurserna skapas och leds av två kursledare – en som har egen erfarenhet av ämnet och en som har yrkeserfarenhet av ämnet. Båda har livskunskap.

Tillsammans för psykisk hälsa

Recovery College görs i samverkan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner. Verksamheten bedrivs i samskapande mellan personer med yrkeserfarenhet från region- och kommunpsykiatri och personer med egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa.

Recovery College är tillsammans med peer och peer support är ett resultat av ett långsiktiga arbete som pågått sedan 2010 för att med utbildning och samskapande som grund implementera ett återhämtningsinriktat förhållningssätt inom region- och kommunpsykiatri.

”Bra kombination av fakta, reflektion och gruppsamtal, mycket bra innehåll. Önskar att man inom behandling och i samhället i stort skulle prata mer om återhämtning.”

- Kursdeltagare

Vi har både digitala och fysiska kurser. Du hittar våra kurser i vårt kursutbud VT 2024.

Vi som jobbar på Recovery College: Nadia Melkstam, Sofia Ringvall, Fredrik Vestlund, Malin Forslund, Mia Nordlund och Laila Korsberg. Jennie Swenson saknas på bilden.

Kommunal Utveckling

Skip to content