Kurs och konferens

Vill du lära dig något nytt eller bli bättre på det du redan kan? Våra utbildningar vänder sig till dig som är yrkesverksam i Jönköpings län inom kommun och region. Vi arrangerar både fysiska och digitala kurser inom olika områden.

Vårt kursutbud hittar du på lärande- och kompetensportalen (LoK)

Våra utbildningar hittar du på Region Jönköpings läns lärande- och kompetensportal (Lok). Där finns mer information om varje kurs och anmälan. 

När du ska anmäla dig till våra kurser och utbildningar behöver du registrera ett eget konto i Lok som kopplar till ditt BankID (gäller ej anställda i Region Jönköpings län). Externa användare som registrerade ett konto före 30 juni 2021 behöver komplettera sina uppgifter med personnummer. 

Är du yrkesverksam i Jönköpings län inom kommun och region? Har du önskemål om kurser och utbildningar? Du får mer än gärna mejla dina förslag till oss. Det är ditt och dina kollegors behov av kompetensutveckling som avgör vilka kurser vi arrangerar. 

Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Recovery College erbjuder kostnadsfria kurser för dig som upplever ohälsa, är anhörig/står någon nära som mår dåligt, är yrkesverksam inom psykiatri och/eller helt enkelt är intresserad och vill lära dig mer. Här finns mer information om Recovery College och de kurser som erbjuds. 

Recovery College görs i samverkan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner. Verksamheten bedrivs i samskapande mellan personer med yrkeserfarenhet från region- och kommunpsykiatri och personer med egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare.

Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer. SKR är projektägare för Yrkesresan och driver det löpande operativa arbetet med att utveckla och samordna Yrkesresan nationellt.

De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. Fem RSS:er har dessutom ett nationellt uppdrag att utveckla och förvalta en enskild yrkesresa. Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är drivkraften för Yrkesresans utveckling.

Fem yrkesresor ska tas fram under avtalsperioden 2021-2028 inom de verksamhetsområden som har prioriterats av kommunerna.

  • Barn och unga, myndighetsutövning
  • Funktionshinder, utförarverksamheter
  • Missbruk och beroende, myndighetsutövning
  • Äldreomsorg, utförarverksamheter
  • Funktionshinder, myndighetsutövning

”Jag hade trevliga kursdagar med engagerade deltagare och en kompetent kursledare.”

- Kursdeltagare 2022

Kommunal Utveckling

Skip to content