Vård- och omsorgscollege (VO-College)

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansarena mellan länets tretton kommuner, Region Jönköpings län, fackförbundet Kommunal samt kommunala och privata utbildare. VO-College finns i hela Sverige på både nationell, regional och lokal nivå.

Syftet med samverkan är att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg och att utbildningarna ger den kompetens som arbetsgivarna behöver till sina olika verksamheter. Vi arbetar för att möta framtidens stora behov av hög kompetens inom vård och omsorg.

Arbetsliv och utbildning samverkar för kvalitet, hållbarhet och framtid inom vård och omsorg

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansarena mellan länets tretton kommuner, Region Jönköpings län, fackförbundet Kommunal samt kommunala och privata utbildare. VO-College finns i hela Sverige på både nationell, regional och lokal nivå. Gemensamma strategier och aktiviteter gör VO-College till en enad kraft, som nyttjar resurserna bättre och lär av varandra på alla nivåer.

Syftet med samverkan är att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg och att de studerande garanteras en utbildning som ger den kompetens som arbetsgivarna behöver till sina olika verksamheter. Eftersom VO-College är ett skyddat varumärke får det bara användas när vissa kvalitetskriterier är uppfyllda. Certifieringen ger därmed en kvalitetsgaranti som gynnar både de studerande och arbetsgivarna.

I Jönköpings län finns tre lokala college;

 • GGVV (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo kommun)
 • Höglandet (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommun)
 • Jönköping (Habo, Jönköping och Mullsjö kommun)
 • Brukare och patient får en vård och omsorg med hög kvalitet.
 • Arbetsgivare får medarbetare som har behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad.
 • Studerande får en kvalitetssäkrad utbildning med tydliga karriärvägar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Under APL (arbetsplatsförlagt lärande) och LIA (lärande i arbete) har de kompetenta och utbildade handledare, enligt nationella riktlinjer. De får en ökad anställningsbarhet och valmöjligheter inom branschen. Studerande med erfarenhet av vård och omsorg har möjlighet att få sitt kunnande validerat, utifrån nationella riktlinjer. Efter avslutad utbildning får de studerande diplom från VO-College, som visar att de läst kurser som ingår i kraven och att alla kurser är godkända. Diplomet är en merit som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden och arbetsgivare över hela landet efterfrågar diplomet.
 • Anställda medarbetare får möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar.
 • Utbildningsanordnare får ökad efterfrågan på utbildning och samordningsvinster genom samverkan med andra.
 • Vård- och omsorgsprogram – gymnasium
 • Vård- och omsorgsutbildning – vuxenutbildning
 • Barn- och fritidsprogrammet inriktning och fördjupning mot funktionsnedsättning samt motsvarande utbildning inom vuxenutbildning
 • Vissa yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) inom vård och omsorg

Vi arbetar för att möta framtidens stora behov av hög kompetens inom vård och omsorg. Genom samverkan vill vi:

 • öka andelen medarbetare med rätt kompetens
 • attrahera fler studerande och medarbetare
 • ha kvalitetssäkrade utbildningar som stämmer överens med arbetsmarknadens behov

Här kan du läsa mer om VO-College Jönköpings län och om nationella VO-College

VO-College Jönköping kan du läsa om det som specifikt rör VO-College i Jönköpings län. 

På  VO-College kan du läsa om hur VO-College arbetar nationellt. 

Upplevelseverkstad 2024

Upplevelseverkstad är för elever som går i årskurs 8 i Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo kommun och pågår vecka 4-5, 2024 på Värnamo sjukhus. Läs mer om Upplevelseverkstad.

Årets handledare 2023

Över hela landet uppmärksammas utbildning och arbete inom vård- och omsorgsbranschen genom den så kallade VO-Collegeveckan som är vecka 42. Inom VO-College Jönköpings län har flera olika evenemang genomförts och den här veckan har också lokala och regional vinnare av Årets handledare uppvaktats. Det är chefer, kollegor, vård- och omsorgsstuderande och – lärare som kan nominera en handledare med relevant utbildning för uppdraget.

Den nominerade handledaren ska uppfylla fyra kriterier;

 • vara en god förebild och ambassadör för sitt yrke
 • visa gott bemötande mot studerande, brukare/patienter, närstående och arbetskamrater
 • skapa en kreativ och stimulerande lär- och arbetsmiljö samt
 • kunna inspirera och stötta de studerande

Det är lokal styrgrupp inom VO-College som utser sin vinnare bland de nominerade och därefter utser regional styrgrupp en av de tre lokala vinnarna till länets representant i den nationella omröstningen. Alla tre vinnarna uppvaktades med blommor och diplom från VO-College och arbetsgivarna bjöd på fika.

Vinnaren i lokalt VO-College Habo-Jönköping-Mullsjö är Nicole Wicke Staltin, med tjänst på Geriatrisk akutvårdsavdelning på Länssjukhuset Ryhov.

I lokalt VO-College Höglandet utsågs Somporn Turanuch Axelsson till vinnare. Hon arbetar som undersköterska inom hemtjänsten i Sävsjö kommun.

Inom lokalt VO-College GGVV blev det Elvira Rujanac som vann och som dessutom röstades fram till att representera VO-College Jönköpings län vid den nationella omröstningen.

Vi säger grattis till alla vinnare och till alla fantastiska handledare!

Renette Johansson regional processledare VO-college Jönköpings län, Somporn Turanuch Axelsson lokal vinnare på Höglandet och Helena Martinsson, lokal ordförande för VO-College Höglandet.

Berat Shabani lokal ordförande GGVV, Karin Gauffin verksamhetschef för SÄBO Värnamo kommun, Elvira Rujanac lokal vinnare i GGVV och även Regional vinnare i hela länet, Renette Johansson regional processledare VO-college Jönköpings län, Kristina Rindert utbildningskoordinator Värnamo kommun och Adnan Jasarevic ennhetschef Luddö Värnamo kommun.

Text: Renette Johansson
Foto: Privat

Kommunal Utveckling

Skip to content