Miljösamverkan Jönköpings län

Miljösamverkan Jönköpings län är ett samarbete mellan länets miljöförvaltningar, länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Fokus för samarbetet är miljö- och hälsoskyddstillsyn. Vi verkar för samsyn, samarbete och kompetensutveckling för att tillsynen ska vara resurseffektiv och jämlik.

Vårt uppdrag

Miljösamverkan Jönköpings län är ett samarbete mellan länets miljöförvaltningar, länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Fokus för samarbetet är miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Aktiviteter

Varje år genomför vi ett antal aktiviteter med syfte att höja vår kompetens, samarbeta och skapa samsyn. Läs om vad som är på gång hos oss och våra genomförda aktiviteter. 

Inloggning för Miljösamverkans medlemmar

Samverkansplattformen Ping Pong är till för alla handläggare inom Miljösamverkan Jönköpings län. 

”Det är svårt att tänka sig en tillvaro utan miljösamverkan.”

Kommunal Utveckling

Skip to content