Peer

Peer är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. En peer kan anlitas som resurs i arbetet för en psykiatri med fokus på återhämtning.

Peer är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. En peer kan anlitas som resurs i arbetet för en psykiatri med fokus på återhämtning.

Erfarenheten och kunskapen hos en peer, tillsammans med de som arbetar inom psykiatrin eller socialpsykiatrin, ger en större bild av vad som bidrar till återhämtning. En peers uppdrag är att förmedla hopp om att återhämtning och psykisk hälsa är möjlig. En peer kan ha egen erfarenhet eller erfarenhet  som anhörig/närstående.

Utbildning och uppdrag

För att bli en peer går man en särskild utbildning via Recovery college. Efter genomförd utbildning finns möjlighet att söka uppdrag via intern förmedlingstjänst.

Uppdragen kan se olika ut i tid och omfattning. Här är några exempel:

  • Dela sin berättelse för medarbetare inom olika verksamheter
  • Utveckling av t.ex. informationsmaterial, vårdtjänster och digitala verktyg
  • Ingå i förbättringsarbete tillsammans med medarbetare
  • Delta/bidra i workshops, seminarier, utbildningar och konferenser
  • Vara kursledare för Recovery college

På 1177 kan du läsa mer och anmäla ditt intresse för att själv bli peer.

Arvode erbjuds för utförda uppdrag. Vilket arvode som betalas ut beror på omfattningen av uppdraget. Läs mer om Arvodering av uppdrag till person med egen eller anhörigerfarenhet.

Vill du eller din verksamhet anlita en peer? Se förslag på uppdrag i texten ovan. Du är välkommen att höra av dig via vårt bokningsformulär.

Idag finns ett stor nätverk med ett flertal peers och peer supporters som på olika sätt bidrar med sin erfarenhet och kunskap om återhämtning från psykisk ohälsa utifrån olika uppdrag.

På nätverksträffarna, som erbjuds ett par gånger per år, finns möjlighet att byta erfarenheter utifrån uppdrag man har och har haft. Här delges även information om vad som är på gång inom området Psykisk hälsa och information om aktuella uppdrag.

Att bli en peer
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen höra av dig till oss, Mia Nordlund, Bella Sundqvist och Annika Sköld Landberg på teampsykiskhalsa@rjl.se 

Att anlita peer
Vill du eller din verksamhet anlita en peer? Se förslag på uppdrag under rubriken Utbildning och uppdrag på sidan. Du är välkommen att höra av dig via vårt bokningsformulär.

Kommunal Utveckling

Skip to content