Barnahus

Kontakta Barnahus.

Till Barnahus kommer barn och ungdomar upp till 18 år som varit utsatta för vålds- eller sexualbrott, och barn under 15 år som misstänks för sexualbrott. Här samarbetar polis, åklagare, socialtjänst, barnläkare och psykolog för att möta barnet istället för att barnet ska slussas runt mellan olika myndigheter.

På Barnahus arbetar samordnare som leder samverkan, ger rådgivning till länets socialtjänster och sprider kunskap om våld och övergrepp mot barn. 

Barn och ungdomar spelar fotboll, läser, tittar på mobiltelefon och pratar.
Illustration av karta och mobiltelefon.

Här finns vi

Vill du komma i kontakt med oss så finns här kontaktuppgifter och vägbeskrivning till Barnahus. Det finns även bilder på hur det ser ut hos oss. 

Illustration av ett hus som visar vilka som jobbar på Barnahus.

Vad är Barnahus?

När ett barn misstänks ha varit utsatt för vålds- eller sexualbrott behöver flera olika myndigheter involveras i barnets liv. På Barnahus samverkar polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Illustration av ett rum på Barnahus där en samordnare pratar med ett barn, ungdom och en vuxen.

Information till barn och ungdomar

Alla barn har rätt att växa upp och känna sig trygga och må bra. Om någon har gjort dig illa kan du få komma till Barnahus och prata med en polis. Här finns information om hur det går till när du kommer till Barnahus och vilka rättigheter du har. 

Illustration av en tjej som sitter med sin mobiltelefon på golvet och är ledsen.

Vanliga reaktioner efter våld och övergrepp

Det är vanligt och helt normalt att barn och ungdomar reagerar och mår dåligt efter att de varit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Här finns information om hur man ofta reagerar och hjälp till att må bättre. 

Illustration av ett barn som sitter i en fåtölj och pratar med en socialsekreterare.

Har ditt barn varit på Barnahus?

När ett barn har varit på Barnahus beror det på att en polisanmälan har gjorts med misstanke om att ett barn har utsatts för någon form av barnmisshandel och att barnet på grund av det ska höras av polis. Här finns information om hur det går till när ditt barn kommer till Barnahus. 

Illustration av en förälder och ett barn som kommer till Barnahus och möts av en samordnar i dörren.

Ska du följa med ditt barn till Barnahus?

När ett barn blir kallad till Barnahus beror det på att en polisanmälan har gjorts med oro för att ett barn har utsatts för någon form av barnmisshandel och att barnet på grund av det ska höras av polis. Här finns information om hur det går till om ditt barn har blivit kallat till förhör på Barnahus.

Illustration av en ungdom som sitter i en fåtölj och pratar med en psykolog på Barnahus.

Krisstöd

När ett barn misstänks för att ha varit utsatt för brott kan det leda till starka känslor och reaktioner både hos barnet och hos familjen. Barn som varit aktuella för polisanmälan kan få krisstöd och även barnets familj. 

Illustration av en vuxen som sitter på en bänk och pratar med ett barn.

Om du är orolig för ett barn

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller på annat sätt far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. För att göra en orosanmälan behöver du inte ha bevis för att det som du är orolig för stämmer utan du behöver bara ha en oro. Här finns information om hur ett barn berättar och hur en orosanmälan går till.

Illustration av en polis som sitter på huk och pratar med ett barn på Barnahus.

Du som möter barn i ditt arbete

Här finns information för dig som ska följa med ett barn till Barnahus som trygghetsperson eller för dig som samverkar med Barnahus i din profession.

Kommunal Utveckling

Skip to content