Peer Support

Peer support betyder att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa får en arbetande roll inom vård och omsorg för att stötta andra i deras återhämtningsprocesser.

Peer support betyder att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa får en arbetande roll inom vård och omsorg för att stötta andra i deras återhämtningsprocesser. Peer support är en ny profession som ger hopp om att en återhämtning är möjlig. 

En peer support utbildas till att arbeta som stödperson inom psykiatriska verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Med sin unika kompetens får en peer support en kompletterande roll till etablerade kunskaper och professioner inom vård och omsorg. Våren 2023 genomfördes den tredje utbildningsomgången till peer support i Jönköpings län.

Vad gör en peer support?

Peer supporterns grundläggande uppgift är att fungera som stödperson till brukare/patienter, baserat på kunskaper och strategier utifrån den egna erfarenheten av återhämtning.

Arbetsuppgifterna kan varieras och behöver anpassas efter verksamheten och peer supporterns kompetens. Arbetet utgår från att erbjuda kamratstödjande samtal, individuellt eller i grupp. Samtalen görs utifrån brukaren/patientens intressen i olika aktiviteter som finns i verksamheten. Samtalet kan innebära att motivera till att återuppta eller utveckla sociala kontakter, fritidsaktiviteter, intressen eller att återgå till arbete. Peer supporterna kan hålla i gruppaktiviteter inom och utanför verksamheten till exempel studiecirklar, patientutbildningar, friskvård med mera.

Personer som får stöd av en peer support upplever att det ger livskvalitet, ökad social förmåga och är en hjälp i återhämtning. De upplever en större tilltro på sig själva och på möjligheten att genomföra förändringar i sina liv. Det ger en ökad känsla av hopp och att få kontroll över sin situation.

Projektet peer support startade 2018 och övergick 2021 till ett förvaltning- och utvecklingsuppdrag.

Uppdraget sträcker sig till och med 2024-06-30. I uppdraget ingår att upprätthålla och utveckla befintligt stöd och struktur. Detta för att möjliggöra en långsiktig fortsatt implementering, förvaltning och utveckling av peer support i Region Jönköpings län samt Jönköpings läns kommuner. Förvaltning- och utveckling av yrkesrollen peer support ska bidra till en psykiatri med fokus på återhämtning och vara ett stöd i patienters och brukares återhämtning. Det skall även bidra till en positiv påverkan på vårdklimatet och ge ett mervärde i vårdsituationen.

Idag finns ett nätverk med ungefär 80 peers och peer supporters som på olika sätt bidrar med sin erfarenhet och kunskap om återhämtning från psykisk ohälsa utifrån olika uppdrag.

Yrkesgruppen peer support finns i flera regioner i Sverige. Den nationell samverkan samordnas av Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) där Susanne Sköld och Emma Henning ingår. Under 2023 räknar man med att det kommer finnas över 100 peer supportrar nationellt.

Samordnare för peer support är Emma Henning och Jackline Edén tillsammans med återhämtningsteamet på Kommunal utveckling. Emma arbetar även som peer support med uppdrag inom boendestöd i Jönköpings kommun. Uppdraget från strategigruppen och styrgruppen för peer support är att utöka antalet peer supportrar med 50%. Den nya yrkesrollen ska komma alla kommuner i länet tillgodo. Har du frågor om peer support mejlar du till teampsykiskhalsa@rjl.se

Peer supportar i Jönköpings län: Åsa Abrahamsson, Jarmo Pahkasalo, Semra Calik, Lars Agerbrink, Jenni Swenson, Therese Andersson Eden, Amanda Magnusson, Emma Henning och Maria Wesshammar.

Det finns tolv peer supportrar anställda i Jönköpings län. Fem inom specialistpsykiatrin i Region Jönköpings län och sju inom kommunal verksamhet i fyra kommuner. Målet är att peer support ska kunna komma alla länets kommuner tillgodo.

Kommunal Utveckling

Skip to content