Om oss

Om oss

Jönköpings läns 13 kommuner har valt att samverka genom Kommunal utveckling. Vårt uppdrag är att samordna forskning och utvecklingsfrågor inom de områden som kommunerna har valt att samverka kring.

Jönköpings läns 13 kommuner har valt att samverka genom Kommunal utveckling. Vårt uppdrag är att samordna forskning och utvecklingsfrågor inom de områden som kommunerna har valt att samverka kring. När vi samverkar blir det en lägre kostnad för varje enskild kommun, jämfört med om varje kommun på egen hand skulle genomföra motsvarande arbete. Vi vill samverka för att skapa goda och likvärdiga förutsättningar för länets invånare, oavsett vilken kommun de bor i.

Vi är en del av Region Jönköpings län. 

Tillsammans skapar vi hållbara kommuner för ökad livskvalitet.

Kommunal utveckling finansieras av kommunerna i länet, statsbidrag och medel som sökts för enskilda projekt.

Våra verksamhetsområden

 • Social välfärd och hälso- och sjukvård
  – Äldre och kommunal hälso- och sjukvård
  – Barn och unga
  – Psykisk hälsa
  – Funktionshinderområdet
  – Missbruk och beroende
  – Arbetet och delaktighet
 • Utbildning
 • Fritid
 • Miljösamverkan Jönköpings län
 • Digitalisering
 • Kurs och konferens
 • Yrkesresan 

Verksamheter som drivs gemensamt i länet genom Kommunal utveckling

 • Barnahus
 • Familjehemsresursen
 • Fjärrundervisning
 • Vård- och omsorgscollege (VO-College)
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Så här arbetar vi

Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) utgör den politiska styrningen av Kommunal utveckling. I PKS ingår kommunstyrelsens ordförande från varje kommun. PKS tar inriktningsbeslut för Kommunal utveckling som verksamhetsplan och budget. Protokoll från PKS hittar du här.

Kommundirektörerna ansvarar för förvaltningsövergripande kommunala frågor och är styrgrupp för Digitalisering.

Varje verksamhetsområde styrs av en styrgrupp med förvaltningschefer från kommunerna. Styrgrupperna ansvarar för verksamhetsplan och budget och definierar behovsområden, inriktning och mål för varje verksamhetsområde. Utifrån detta genomförs olika typer av aktiviteter som projekt, utbildning och följeforskning. Inom styrgrupperna finns även ett antal nätverk med deltagare från kommunernas olika verksamheter.

Kommunerna i länet har även beslutat att Kommunal utveckling ska ansvara för är och driva verksamheterna Barnahus, Familjehemsresursen, Fjärrundervisning, Vård- och omsorgscollege (VO-College) och samordna Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Varje verksamhet har en styrgrupp för arbetet.

I Jönköpings län finns ett ledningssystem för samverkan mellan Region Jönköpings län och kommunerna där ett antal utvecklingsarbeten sker. Kommunernas samordning sker genom Kommunal utveckling. 

Vi samordnar utvecklingsarbeten där vi är kommunernas företrädare på nationell nivå. Vi är en av totalt 24 Regionala samverkans- och stödstrukturer.

Illustrationen visar styrning av Kommunal utveckling. Premiärkommunalt samverkansorgan PKS, ordförande Ann-Marie Nilsson. Styrdokument: Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling. Styrdokument: Arbetsordning för primärkommunals samverkansorgan. Kommundirektörer i Jönköpings län även styrgrupp digitalisering. Styrgrupper Social välfärd och hälso- och sjukvård – Äldre och kommunal hälso- och sjukvård, Barn och unga, Psykisk hälsa, Funktionshinderområdet, Missbruk och beroende och Arbete och delaktighet. Styrgrupp Utbildning. Styrgrupp Fritid. Styrgrupp Miljösamverkan Jönköpings län. Styrgrupper länsgemensamma verksamheter: Barnahus, Familjehemsresursen, Fjärrundervisning, Vård- och omsorgscollege och Verksamhetsförlagd utbildning.

Illustrationen visar vår operativa organisation. Chef Kommunal utveckling Ola Götesson. Team stöd och kvalitet och Kurs och konferens. Team Digitalisering. Team inom Social välfärd och hälso- och sjukvård: Äldre och kommunal hälso- och sjukvård, Barn och unga, Psykisk hälsa, Funktionshinderområdet, Missbruk och beroende och Arbete och delaktighet. Team Utbildning. Team Fritid. Miljösamverkan Jönköpings län. Länsgemensamma verksamheter: Barnahus, Familjehemsresursen, Fjärrundervisning, Vård- och omsorgscollege och Verksamhetsförlagd utbildning.

Glimtar från vår verksamhetsberättelse 2023

Kommunal Utveckling

Skip to content