Ska du följa med ditt barn till Barnahus?

När ett barn blir kallad till Barnahus beror det på att en polisanmälan har gjorts med oro för att ett barn har utsatts för någon form av barnmisshandel och att barnet på grund av det ska höras av polis. Här finns information om hur det går till om ditt barn har blivit kallat till förhör på Barnahus.

Illustration av en förälder och ett barn som kommer till Barnahus och möts av en samordnar i dörren.

Ska du följa med ditt barn till Barnahus?

När ett barn kommer till Barnahus beror det på att en polisanmälan har gjorts med oro för att ett barn har utsatts för någon form av barnmisshandel och att barnet på grund av det ska höras av polis. Här förhörs barnet i en barnanpassad miljö. Enligt barnkonventionen artikel 12 har alla barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. 

Om du har fått reda på att ditt barn ska komma till Barnahus så ska du som vårdnadshavare följa med ditt barn och stanna med barnet på Barnahus under hela tiden som barnet är där. Under tiden som barnet är på Barnahus är du barnets trygghet och därför jätteviktig för ditt barn. Har du några frågor inför förhöret kan du höra av dig till det målsägandebiträde som har tilldelats ditt barn.

Så här går det till på Barnahus

  • När du och ditt barn kommer till Barnahus kommer ni mötas av en samordnare. Samordnaren kommer visa in er till väntrummet där ni får sitta ner.

  • Ditt barn har innan förhöret tilldelats ett målsägandebiträde som kommer sitta med och lyssna på förhöret. Innan förhöret kommer målsägandebiträdet att prata med dig och ditt barn.

  • Innan förhöret börjar presenterar sig barnförhörsledaren för ditt barn i väntrummet. Vid förhöret sitter barnet och barmförhörsledaren i ett särskilt rum. Barnet har rätt att ställa frågor, pausa eller avbryta när barnet vill. Bredvid förhörsrummet finns ett rum där övriga professionella som är på plats, exempelvis åklagare, socialtjänsten och målsägandebiträde, följer förhöret via en TV-skärm.

  • Ibland genomförs en läkarundersökning av barnläkare eller gynekolog på Barnahus efter förhöret. Läkarundersökningen görs om man misstänker att ditt barn kan ha märken eller skador på grund av det som har hänt.

  • Efter förhöret kommer socialtjänsten vilja prata med dig och ditt barn för att stämma av hur ni mår. Socialtjänsten bedömer även om barnet utifrån det som barnet berättat behöver någon form av skyddsinsats.
  • Som förälder är det viktigt att du inte ger ditt barn skuldkänslor för att barnet har berättat om sina upplevelser. Det har alla barn rätt att göra.

  • Förhör med barn som är under 15 år spelas alltid in på video för att kunna användas i en eventuell rättegång. Detta görs för att barnet inte ska behöva komma till rättegången och behöva berätta vad som hänt en gång till. Barnet behöver därför inte närvara under en eventuell rättegång.

  • Polisens utredning och socialtjänstens utredning är helt oberoende av varandra. Även om polisen lägger ner sin utredning, då brott inte kan styrkas juridiskt, så kan socialtjänsten fortfarande ha en oro kring det som barnet har berättat eller varit med om.

  • Många familjer kan befinna sig i kris och behöva hjälp med att sortera tankarna och få känslomässigt stöd på grund av det som har hänt. På Barnahus finns psykologer som kan erbjuda krisstöd till både ditt barn, till dig som förälder eller övriga i familjen.

  • Så länge en förundersökning pågår gäller förundersökningssekretess. Det gör att polis och socialtjänsten inte kommer kunna berätta några detaljer om vad barnet har berättat i förhöret.

Läkarundersökningen som görs på Barnahus och syftar dels till att upptäcka och dokumentera eventuella kroppsliga skador som kan vara relevanta för brottsutredningen, men också till att ta reda på om misstänkta skador kan ha andra medicinska förklaringar. Till Barnahus kommer barnläkare från barn- och ungdomsmedicinska mottagningen och barnkliniken, och ibland gynekolog, tandläkare och rättsläkare för att gör undersökningar.
Barnet själv samt vårdnadshavaren behöver ge tillstånd till en medicinsk undersökning. Inga barn undersöks med tvång.

Vid undersökningar tar barnläkaren reda på barnets hälso- och sjukvårdshistoria. Eventuella skador som upptäcks vid en undersökning dokumenteras i både text och bild. Undersökningen avslutas med att berätta för barnet om man hittat några skador och i så fall hur dessa kommer att läkas. Barnet behöver också höra om det är friskt och allt är normalt. Eventuella vårdbehov som upptäcks följs upp av hälso- och sjukvården.

Barn kan ha rätt till skadestånd eller brottsskadeersättning när de har utsatts för ett brott. Det går att fråga barnets målsägandebiträde om hur man går till väga för att söka den ersättningen. .

Informationsmaterial

Barn och ungdomar idag spenderar mycket tid på internet. Som förälder finns det risker du behöver känna till och hjälpa ditt barn att hantera. På Tonårsparlören kan du få tips och stöd i hur du kan göra detta.

Dags att prata om finns information för barn och vuxna om våld och sexuella övergrepp mot barn.

BRIS finns stöd och råd kring hur du som förälder kan stötta och hjälpa ditt barn inom flera olika områden i livet.

Barn påverkas på flera olika sätt när de ser och är med om för hot, våld och kränkningar hemma. I den här filmen beskrivs på vilket sätt barn påverkas och hur barn då kan må.

Det är vanligt att barn spenderar mycket tid på nätet. Det mesta på nätet är bra, men ibland får barn kontakt med personer som lurar eller tvingar dem att göra sexuella handlingar.

I den här filmen får du veta vad som kan räknas till fysisk och psykisk misshandel och hur vanligt det är i Sverige.

Många barn ser, hör och känner till att det förekommer våld hemma även om de själv inte blir direkt utsatta. Från 1 juli 2021 är det olagligt att låta ett barn se och höra våld mellan personer som står barnet nära.

Barnförhörsledare: En person på polisen som är särskilt utbildad för att få hålla förhör med barn. Alla barnförhörsledare på Barnahus är civilklädda.

Förundersökning: När ett brott blivit polisanmält bestämmer polis eller åklagare om de ska göra en brottsutredning, en så kallad förundersökning. När den är klar fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller inte.

Målsägandebiträde: Är en advokat eller jurist som har till uppgift att stötta barnet under förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Det är Tingsrätten som bestämmer om barnet har rätt till målsägandebiträde och som också utser biträdet, men vårdnadshavare eller barnet/ungdomen kan komma med förslag på en särskild person.

Rättegång: Förhandling, kallas ibland huvudförhandling. Hålls i rättssal där misstänkt, målsägande och eventuella vittnen hörs. Barn som är under 15 år som har blivit utsatta för brott behöver oftast inte vara med på rättegången. I stället kan man visa inspelningen från barnets förhör på Barnahus.

Åklagare: Åklagarens uppgift är att leda utredning om brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte och att framträda i domstolen.

”Efter ett övergrepp så är det viktigaste att man är omringad av människor som bryr sig om en. ”

- Barns röst /Riksförbundet Attention

Kommunal Utveckling

Skip to content