Information till barn och ungdomar

Alla barn har rätt att växa upp och känna sig trygga och må bra. Om någon har gjort dig illa kan du få komma till Barnahus och prata med en polis. Här finns information om hur det går till när du kommer till Barnahus och vilka rättigheter du har. 

Illustration av ett rum på Barnahus där en samordnare pratar med ett barn, ungdom och en vuxen.

Alla barn har rätt att känna sig trygga och må bra

Alla barn har rätt att växa upp och känna sig trygga och må bra. Inget barn ska behöva vara orolig för att någon (varken ett barn eller en vuxen) utsätter dem för våld eller sexuella övergrepp eller utsätter någon annan i familjen. Det gäller ALLA barn – oavsett vem du är eller vad du har gjort. Våld och sexuella övergrepp är alltid fel och kan innebära många olika saker. Det kan bland annat vara att någon

  • slår dig med handen eller något annat, sparkar, nyper eller drar dig i håret.
  • skrämmer, hotar eller kränker dig.
  • tvingar eller övertalar dig till kramar, pussar, sex eller nakenbilder. 

Berätta! Om en vuxen eller ett annat barn slår dig eller utsätter dig för sexuella övergrepp så är det jättebra om du berättar för någon vuxen du litar på. Du kan också själv anmäla det till polisen eller socialtjänsten där du bor.

Illustration av ett hus som visar vilka som jobbar på Barnahus.

Till oss på Barnahus kommer barn och ungdomar som kan ha blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp eller som har sett eller hört någon i ens familj bli utsatt. Vi finns för att det ska bli så bra som möjligt för barn och ungdomar som behöver prata med en polis om vad de har varit med om. När polisen pratar med barn och ungdomar om det som har hänt så är man alltså på Barnahus och inte på en polisstation. Förutom polisen är också en socialsekreterare med och ofta en åklagare, en psykolog och en läkare. Alla dessa kommer till Barnahus för att ta reda på om barnet eller ungdomen behöver hjälp, och för att barnet ska slippa berätta samma sak på flera ställen.

Illustration av en blomma i kruka och Barnahus logga.

Ibland vet dina föräldrar om att du ska till Barnahus och följer med dig dit men ibland får de inte veta det förrän efter att du har varit på Barnahus. Om det är dina föräldrar som har utsatt dig för våld eller sexuella övergrepp vill polisen prata med dig utan att dina föräldrar vet om det. Du kommer däremot alltid ha med dig någon du känner när du kommer till Barnahus. Ibland kan det vara någon av dina föräldrar och ibland kanske det kan vara någon annan du känner, till exempel en lärare.

Illustration av ett barn och en vuxen som håller varandra i handen.

1. När du kommer till oss på Barnahus tas du emot av någon av oss som arbetar här.

2. Du och personen som har följt med dig får först sitta och vänta en liten stund i ett väntrum. Det kommer inte vara några andra än ni i väntrummet. Under tiden som du är på Barnahus kommer du få något att äta, till exempel fika eller lunch.

3. Du kommer sedan att få prata med en person som arbetar på polisen. Det kallas för förhör. På Barnahus har poliserna vanliga kläder på sig. Under förhöret sitter ni ett rum med två fåtöljer. Du få då möjlighet att berätta om det är något som har hänt dig.

4. Ibland, om det behövs, kan man också få träffa en läkare i ett undersökningsrum på Barnahus. Du får träffa en läkare om du har några märken eller andra skador på grund av det du har varit med om.

5. När förhöret är klart får du prata med en socialsekreterare innan du åker från Barnahus. En socialsekreterare jobbar med att försöka hjälpa barn och deras familjer för att barn ska må så bra som möjligt.

6. Om du vill får du efteråt komma till Barnahus med dina föräldrar för att träffa en psykolog för att få prata om tankar och känslor kring det som har hänt så att du ska kunna må bra.

Illustration av ett rött hjärta.

En del tycker att det är lätt och skönt att berätta om svåra saker som de har varit med om. Andra tycker att det är svårare och kanske känner sig blyga, oroliga eller rädda. En del barn kan vara rädda att det är deras fel att de kommer till Barnahus eller oroliga över vad som kommer hända efter att man har varit på Barnahus. Det är ALDRIG ditt fel att du är på Barnahus eller att någon har utsatt dig för våld eller sexuella övergrepp.

Det är viktigt att du försöker berätta vad du varit med om, även om det kan kännas jobbigt eller om du har lovat eller blivit hotad att hålla tyst. Våld och sexuella övergrepp är olagligt och du kan ha blivit utsatt för ett brott. Vi som jobbar på Barnahus vill hjälpa dig att få det bättre och vi är vana att lyssna på och prata med barn och ungdomar om svåra saker.

Illustration av ett blått frågetecken.

– Barn som kan ha varit utsatta för ett brott får en advokat som ska hjälp till och se till att det blir bra för barnet. Det kallas att man får en särskild företrädare eller ett målsägandebiträde. Den personen kommer sitta i ett rum bredvid det där du och polisen pratar och höra det ni säger via en TV-skärm.

– Barn bestämmer själva vad de vill berätta för polisen och socialtjänsten. Man kan aldrig tvinga någon att berätta och inte heller tvinga någon att bli undersökt av läkare.

– Barn har alltid rätt att få veta vad som kommer att hända. Ibland har kanske inte vuxna som vill hjälpa all information, men då kan de säga det och berätta varför.

Illustration av en röd ryggsäck.

Här finns länkar och filmer med information om vilka rättigheter du har som barn och ungdom.

Dags att prata om hittar du information för barn och vuxna om våld och sexuella övergrepp mot barn.

Jag vill veta kan du läsa om dina rättigheter och vilken hjälp du kan få om du utsatts för ett brott.

Polismyndigheten får du veta mer om de olika stegen från polisanmälan, förhör och till sist rättegång.

Vad innebär det att ha kontakt med socialtjänsten?

Känner du dig orolig eller vill du prata med någon om dina funderingar? Du som är under 18 år och behöver stöd kan höra av dig till Bris dygnet runt. Hos Bris får du prata med en kurator som är utbildad i och van vid att prata om känslor, tankar och hur man kan ha det.

Är du i ett förhållande du mår dåligt av? På ungarelationer.se finns stöd, information och en chatt för dig som är under 20 år.

Ditt ECPAT kan du få hjälp, stöd och kunskap om bilder med sexuellt innehåll, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL.

I Sverige ska alla flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma rättigheter och möjligheter att bestämma över och påverka sina egna liv. Om du inte får bestämma över ditt eget liv kan du på Hedersförtryck läsa mer om var du kan vända dig och få hjälp.

Informationsmaterial

I den här filmen kan du lära dig mer om vad som inte är okej att någon annan gör mot dig och vad som räknas som ett sexuellt övergrepp.

Det mesta på nätet är bra, men ibland får barn kontakt med personer som lurar eller tvingar dem att göra sexuella handlingar. I den här filmen får du veta mer om nätets roll vid sexuella övergrepp mot barn.

Många barn får inte vara med och bestämma över sitt eget liv, till exempel vem de ska leva med, vilka kompisar de får ha eller hur de ska klä sig. Dessa barn mår mycket sämre än andra barn. 

Många barn ser, hör och känner till att det förekommer våld hemma även om de själv inte blir direkt utsatta. Från 1 juli 2021 är det olagligt att låta ett barn se och höra våld mellan personer som står barnet nära.

Brott: Att göra något som inte är lagligt att göra i Sverige och som kan leda till ett straff.

Målsägandebiträde: Målsägandebiträdet är en advokat eller jurist som har till uppgift att hjälpa dig i samband med polisförhöret och om det blir rättegång. Har du frågor kring vad som kommer hända kan du ställa dina frågor till ditt målsägandebiträde.

Socialtjänst: Socialtjänsten ger stöd, hjälp och skydd till barn, familjer och andra i samhället som är särskilt utsatta. Ibland kan man behöva hjälp för att det är jobbigt i familjen eller för att det har hänt något annat som gör att man inte mår bra.

Socialsekreterare: En socialsekreterare är en person som jobbar på socialtjänsten.

Särskild företrädare för barn: Om dina föräldrar är misstänkta för brottet eller om de känner den som är misstänkt får du som barn en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren är en advokat eller jurist som har till uppgift att hjälpa dig i samband med polisförhöret och om det blir en rättegång istället för dina föräldrar. Har du frågor kring vad som kommer hända kan du ställa dina frågor till den särskilda företrädaren.

Åklagare: Åklagarens uppgift är att leda utredning om brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte och att framträda i domstolen.

"Barn har rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, misshandel, övergrepp eller annat utnyttjande."

- Barnkonventionen artikel 19

Kommunal Utveckling

Skip to content