Vad är Barnahus?

När ett barn misstänks ha varit utsatt för vålds- eller sexualbrott behöver flera olika myndigheter involveras i barnets liv. På Barnahus samverkar polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Illustration av ett hus som visar vilka som jobbar på Barnahus.

Våra fyra rum

När ett barn misstänks ha varit utsatt för vålds- eller sexualbrott behöver flera olika myndigheter involveras i barnets liv. På Barnahus samverkar polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Man brukar illustrera Barnahus med fyra rum. Alla rum behövs när ett barn har varit utsatt för våld eller övergrepp.

  • Rummet för skydd, där socialtjänsten är ansvarig.
  • Rummet för brottsutredning, där polisen och åklagaren är ansvariga.
  • Rummet för fysisk hälsa, där barnläkare, rättsläkare, tandläkare och gynekolog är ansvariga.
  • Rummet för psykisk hälsa, där psykolog är ansvarig.

Målgrupp

Målgruppen för Barnahus är barn från 0 år och upp till 18 år som misstänks ha varit utsatta för våldsbrott och liknande allvarliga brott av någon i nära relation, eller sexualbrott oavsett relation till den misstänkte. I målgruppen ingår även utpekade förövare till sexualbrott om de är under 15 år.

Så här går det till

När en polisanmälan om misstänkt brott mot barn har gjorts träffas de inblandade myndigheterna på Barnahus för att samråda. På samrådet planerar man hur man ska gå tillväga för att det ska bli så bra som möjligt för barnet.

Barn kommer till Barnahus för att prata med en polis om det de har varit utsatt för, det kallas för barnförhör. Barnet får då också träffa en socialsekreterare och ibland även en läkare och en psykolog. Tanken är att barnet ska få berätta om det de varit med om i en trygg och barnvänlig miljö, och att myndigheterna som behöver träffa barnet samlas på samma plats istället för att barnet ska behöva åka runt och berätta samma sak på flera olika ställen. Barnet och barnets familj kan få komma till Barnahus igen efter förhörsdagen för att få krisstöd från en psykolog.

Så här arbetar vi

Barnahus finns på många platser i Sverige och i flera andra länder och är ett vanligt sätt för myndigheter att samarbeta på för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. På Barnahus arbetar samordnare som är socionomer. Samordnarnas uppgift är att samordna myndigheternas samverkan, ge stöd och service till barn och medföljande vuxna som kommer till Barnahus samt att sprida kunskap till yrkesutövare om våld och övergrepp mot barn.

Åklagare: Åklagarens uppgift är att leda utredning om brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte och att framträda i domstolen.

Kommunal Utveckling

Skip to content