Krisstöd

När ett barn misstänks för att ha varit utsatt för brott kan det leda till starka känslor och reaktioner både hos barnet och hos familjen. Barn som varit aktuella för polisanmälan kan få krisstöd och även barnets familj. 

Illustration av en ungdom som sitter i en fåtölj och pratar med en psykolog på Barnahus.

Det är vanligt att reagera

När det kommer fram uppgifter om att ett barn misstänks ha varit utsatt för brott kan det leda till starka känslor och reaktioner både hos barnet och hos familjen. Barn kan till exempel oroa sig för vad som ska hända dem eller andra familjemedlemmar, om någon kommer att bli arg på dem eller om de kommer att bli trodda. En del barn visar tydliga tecken på att inte må bra medan andra inte visar något. För en förälder kan det uppstå en kris oavsett om man själv är misstänkt för brottet eller inte. Många föräldrar oroar sig för hur deras barn mår eller har påverkats av det som hänt. En del reagerar genom att bli arga eller besvikna på barnet eller på hur professionella har agerat. I sådana situationer kan det vara viktigt att både barn och föräldrar får hjälp att prata om sina upplevelser och hantera reaktioner för att komma vidare.

Det finns hjälp att få

På Barnahus kan barn som varit aktuella för polisanmälan få krisstöd och även barnets familj. Krisstödet kan se olika ut beroende på vad som behövs för den aktuella familjen och kan till exempel vara bara för barnet, bara för föräldrarna eller hela familjen ihop. För att få krisstöd räcker det med en muntlig förfrågan från socialtjänsten eller vårdnadshavare. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna samtycka till krisstödet. Ibland räcker det med några samtal och ibland behövs stöd under en längre tid. På Barnahus arbetar psykologer som kan erbjuda kortare krisstöd till de familjer som behöver det. Vid behov fortsatt stöd eller behandling efter krisstödet kan psykologen erbjuda det inom ramen för Rehabiliteringscentrum – Alternativ till våld (ATV), eller hänvisa till barn- och ungdomshälsan eller barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).

Informationsmaterial

Röda Korset delar deras psykologer med sig av råd och tips om hur du kan hjälpa barn som upplever sorg eller är i en kris – från små barn till tonåringar.

Snorkel kan du läsa om olika former av psykisk ohälsa till exempel nedstämdhet, ångest, stress och starka känslor hos barn och ungdomar och vad man kan göra för att må bättre.

Om du upplevt något väldigt hemskt kan du få jobbiga tankar och känslor efteråt. I den här filmen förklaras hur det kan kännas och påverka dig.

När ett barn har varit med om ett trauma påverkar det barnets hjärna och barnet behöver vuxna som kan hjälpa till att lugna och trygga. I den här filmen beskrivs vad som händer i hjärnan på barnet och vad du som vuxen kan göra för att hjälpa barnet.

Brott: Ett brott är en gärning som är otillåten och som leder till ett straff.

”Krisstödet kan vara som att bli lotsad genom krisens oroliga vatten och vassa skär mot den trygga hamnen.”

- Psykolog på Barnahus

Kommunal Utveckling

Skip to content