Har ditt barn varit på Barnahus?

När ett barn har varit på Barnahus beror det på att en polisanmälan har gjorts med misstanke om att ett barn har utsatts för någon form av barnmisshandel och att barnet på grund av det ska höras av polis. Här finns information om hur det går till när ditt barn kommer till Barnahus. 

Illustration av ett barn som sitter i en fåtölj och pratar med en socialsekreterare.

Har ditt barn varit på Barnahus?

När ett barn kommer till Barnahus beror det på att en polisanmälan har gjorts med misstanke om att ett barn har utsatts för någon form av barnmisshandel och att barnet på grund av det ska höras av polis. Här förhörs barnet i en barnanpassad miljö. Enligt barnkonventionen artikel 12 har alla barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. 

Om du som vårdnadshavare är misstänkt för ett brott mot ditt barn eller om du till exempel har en nära relation till den som är misstänkt kommer du inte i förväg veta om att ditt barn ska till Barnahus. Det beror på att åklagare och polis vill att barnet skall vara så opåverkat som möjligt vid förhöret. Du kommer sedan att få information om att ditt barn varit på Barnhus strax efter att förhöret. Det kan väcka starka känslor att någon annan har bestämt saker om ditt barn som du inte har haft inflytande över.

Eftersom du inte varit vara med ditt barn på Barnahus har barnet fått en särskild företrädare som är ett juridiskt ombud. Ditt barn har även haft med sig en trygghetsperson från exempelvis skolan eller förskolan för att det skulle finnas någon som barnet känner och känner sig trygg med.

Så här går det till på Barnahus

 1. När barnet kommer till Barnahus möts de av en samordnare som jobbar på Barnahus. Samordnaren visar in barnet och den som är med till väntrummet där de får sitta ner.

 2. Innan förhöret börjar presenterar sig barnförhörsledaren för barnet i väntrummet. Vid förhöret sitter barnet och barnförhörsledaren i ett särskilt rum. Barnet har rätt att ställa frågor, pausa eller avbryta när barnet vill. Bredvid förhörsrummet finns ett rum där övriga professionella som är på plats, exempelvis åklagare, socialtjänsten och den särskilda företrädaren, följer förhöret via en TV-skärm.

 3. Ibland görs en läkarundersökning av barnläkare eller gynekolog på Barnahus efter förhöret. Läkarundersökningen görs om man misstänker att barnet kan ha märken eller skador på grund av det som har hänt.

 4. Efter förhöret pratar socialtjänsten med barnet för att se hur barnet mår. Socialtjänsten bedömer även om barnet utifrån det som barnet berättat behöver någon form av skyddsinsats.

 5. Polisen kommer sedan tillsammans med socialtjänsten att ringa till dig som vårdnadshavare för att informera om att barnet har varit på förhör. Socialtjänsten ger dig även dig en tid samma eftermiddag då socialtjänsten vill träffa dig på socialkontoret.
 • Även om ditt barn inte har farit illa så finns rutinen till för alla de barn som har farit illa ska kunna skyddas.

 • Den trygghetsperson som varit med ditt barn har inte lyssnat på förhöret utan har suttit i väntrummet hela tiden. Trygghetspersonen är endast där för att vara en trygg person för ditt barn och har inte någon insyn i vad som sägs kring barnet i övrigt.

 • Även om ditt barn kommer med en personal från skolan så är det inte skolans beslut att barnet blivit hämtat till ett förhör. Skolan har enbart gjort vad åklagaren har bestämt att de ska göra.

 • Ditt barn har varit väl omhändertaget i en barnvänlig och trygg miljö av personal med barnkompetens. Barnet bjuds på fika och eventuellt lunch eller mellanmål om det behövs.

 • Som förälder är det viktigt att du inte ger ditt barn skuldkänslor för att barnet har berättat om sina upplevelser. Det har alla barn rätt att göra.

 • Förhör med barn som är under 15 år spelas alltid in på video för att kunna användas i en eventuell rättegång. Detta görs för att barnet inte ska behöva komma till rättegången och behöva berätta vad som hänt en gång till. Barnet behöver därför inte närvara under en eventuell rättegång.

 • Polisens utredning och socialtjänstens utredning är helt oberoende av varandra. Även om polisen lägger ner sin utredning, då brott inte kan styrkas juridiskt, så kan socialtjänsten fortfarande ha en oro kring det som ditt barn har berättat eller varit med om.

 • Så länge en förundersökning pågår gäller förundersökningssekretess. Det gör att polis och socialtjänsten inte kommer kunna berätta några detaljer om vad ditt barn har berättat i förhöret.

 • Många familjer kan befinna sig i kris och behöva hjälp med att sortera tankarna och få känslomässigt stöd på grund av det som barnet varit med om. På Barnahus finns psykologer som kan erbjuda krisstöd till både barnet, föräldrarna eller övriga i familjen.

Läkarundersökningen som görs på Barnahus syftar dels till att upptäcka och dokumentera eventuella kroppsliga skador som kan vara relevanta för brottsutredningen, men också till att ta reda på om misstänkta skador kan ha andra medicinska förklaringar. Till Barnahus kommer barnläkare från barn- och ungdomsmedicinska mottagningen och barnkliniken, och ibland gynekolog, tandläkare och rättsläkare för att gör undersökningar.
Barnet själv samt den särskilda företrädaren måste ge tillstånd till en medicinsk undersökning. Inga barn undersöks med tvång.

Vid undersökningar tar barnläkaren reda på barnets hälso- och sjukvårdshistoria. Eventuella skador som upptäcks vid en undersökning dokumenteras i både text och bild. Undersökningen avslutas med att berätta för barnet om man hittat några skador och i så fall hur dessa kommer att läkas. Barnet behöver också höra om det är friskt och allt är normalt. Eventuella vårdbehov som upptäcks följs upp av hälso- och sjukvården.

Barn kan ha rätt till skadestånd eller brottsskadeersättning när de har utsatts för ett brott. Den särskilda företrädaren har ansvar för att hjälpa barnet att ansöka om den ersättningen.

Informationsmaterial

Barn och ungdomar idag spenderar mycket tid på internet. Som förälder finns det risker du behöver känna till och hjälpa ditt barn att hantera. På Tonårsparlören kan du få tips och stöd i hur du kan göra detta.

Dags att prata om finns information för barn och vuxna om våld och sexuella övergrepp mot barn.

BRIS finns stöd och råd kring hur du som förälder kan stötta och hjälpa ditt barn inom flera olika områden i livet.

Barn påverkas på flera olika sätt när de ser och är med om hot, våld och kränkningar hemma. I den här filmen beskrivs på vilket sätt barn påverkas och hur barn då kan må.

I den här filmen får du veta vad som kan räknas till fysisk och psykisk misshandel och hur vanligt det är i Sverige.

Många barn ser, hör och känner till att det förekommer våld hemma även om de själv inte blir direkt utsatta. Från 1 juli 2021 är det olagligt att låta ett barn se och höra våld mellan personer som står barnet nära.

Det är vanligt att barn spenderar mycket tid på nätet. Det mesta på nätet är bra, men ibland får barn kontakt med personer som lurar eller tvingar dem att göra sexuella handlingar.

Barnförhörsledare: En person på polisen som är särskilt utbildad för att få hålla förhör med barn. Alla barnförhörsledare på Barnahus är civilklädda.

Förundersökning: När ett brott blivit polisanmält bestämmer polis eller åklagare om de ska göra en brottsutredning, en så kallad förundersökning. När den är klar fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller inte.

Rättegång: Förhandling, kallas ibland huvudförhandling. Hålls i rättssal där misstänkt, målsägande och eventuella vittnen hörs. Barn som är under 15 år som har blivit utsatta för brott behöver oftast inte vara med på rättegången. I stället kan man visa inspelningen från barnets förhör på Barnahus.

Särskild företrädare för barn: Om barnets vårdnadshavare är misstänkt för brottet, eller om vårdnadshavaren står i lojalitet till den misstänkte, kan det utses en särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren är en advokat eller jurist på en advokatbyrå vars uppgift är att tillvarata barnets intressen under rättsprocessen. Den särskilda företrädaren tar över vårdnadshavarens rätt att bestämma över barnets deltagande vid eventuellt polisförhör och läkarundersökning. Den särskilda företrädaren följer även med barnet till förhör.

Åklagare: Åklagarens uppgift är att leda utredning om brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte och att framträda i domstolen.

”Våld löser inget och om en vuxen skulle slå en så skulle det inte hjälpa något utan barnet skulle bara bli mer rädd och känna sig osäker! ”

- Barns röst i rapporten ”Våld löser inget!”

Kommunal Utveckling

Skip to content