Funktionshinder myndighetsutövning

Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för produktionen av denna resa. Planerad lansering för första kursen är hösten 2026.

Kommunal Utveckling

Skip to content