Yrkesresan Barn och unga myndighetsutövning

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till medarbetare som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården i anslutna kommuner. 

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till medarbetare som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården i anslutna kommuner. Olika kommuner använder olika benämningar för sina medarbetare, det är därför svårt att definiera målgruppen genom att ange titlar. Målgruppen definieras genom medarbetarnas arbetsuppgifter. Medarbetare som arbetar med ett eller flera av följande områden ingår i Yrkesresan Barn och ungas målgrupp:

  • Mottagning och förhandsbedömning av ärenden som rör barn
  • Utredningar inom SoL, LVU och LUL
  • Uppföljningar av insatser (öppenvårdsinsatser, placeringar och kontaktbistånd)
  • Rekrytering, utredning, utbildning och handledning familjehem och uppdragstagare inom kontaktbistånd

Vanliga benämningar på medarbetare som arbetar med ovanstående områden är: mottagningssekreterare, socialjour, utredare, socialsekreterare, barnsekreterare och familjehemssekreterare.

Även arbetsledare och chefer, som arbetar inom ovan nämnda områden omfattas. Det är sannolikt de arbetsledare och chefer som arbetar närmast medarbetarna, som kommer ha störst utbyte av att själva delta eftersom innehållet fokuserar på verksamhetsnära frågor. Vanliga benämningar är förste socialsekreterare och enhetschef, men beroende på kommunernas organisation kan även andra titlar förekomma.

Göteborgsregionen ansvarar för Yrkesresan Barn och unga.

Kontakt

Om du har frågor eller förbättringsförslag, kontakta gärna oss: 

Yrkesresan Barn och unga yrkesresanbou@rjl.se

Elenor Råsberg
Ulrika Pohl

Kommunal Utveckling

Skip to content