Funktionshinder utförare

Yrkesresan Funktionshinder för utförare vänder sig till medarbetare som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning inom socialtjänstens utförarverksamhet i anslutna kommuner.

Yrkesresan Funktionshinder för utförare vänder sig till medarbetare som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning inom socialtjänstens utförarverksamhet i anslutna kommuner. Medarbetare som arbetar med att ge brukarnära stödinsatser inom följande områden ingår i målgruppen:

  • Personlig assistans (LSS alternativt SFB)
  • Korttidsvistelse i form av korttidshem (LSS)
  • Korttidstillsyn (LSS)
  • Bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS)
  • Bostad med särskild service för vuxna (LSS)
  • Daglig verksamhet (LSS)
  • Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)
  • Boendestöd (SoL)
  • Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Vanliga benämningar på medarbetare som arbetar inom ovanstående områden är stödassistent, stödpedagog, boendepersonal, aktivitetshandledare, boendestödjare och personlig assistent. Även arbetsledare och chefer, som arbetar inom ovan nämnda områden omfattas. Det är sannolikt de arbetsledare och chefer som arbetar närmast medarbetarna som kommer ha störst utbyte av att själva delta i Yrkesresan eftersom innehållet fokuserar på verksamhetsnära frågor. En vanlig benämning är enhetschef, men beroende på kommunernas organisation kan även andra titlar förekomma. Kommunförbundet i Västernorrland är ansvarig för Yrkesresan Funktionshinder för utförare.

Kontakt

Om du har frågor eller förbättringsförslag, kontakta gärna oss: 

Yrkesresan Funktionshinder yrkesresanfunk@rjl.se

Elenor Råsberg
Ulrika Pohl

Kommunal Utveckling

Skip to content