Skadligt bruk och beroende myndighetsutövning

Yrkesresan Skadligt bruk och beroende vänder sig till medarbetare och arbetsledare/chefer som arbetar med myndighetsutövning inom den sociala missbruk- och beroendevården i anslutna kommuner.

Kommunal utveckling Jönköpings län är ansvariga för Yrkesresan Skadligt bruk och beroende. Första kursen planeras att lanseras mars 2025.

Yrkesresan Skadligt bruk och beroende vänder sig till medarbetare och arbetsledare/chefer som arbetar med myndighetsutövning inom den sociala missbruk- och beroendevården i anslutna kommuner.

Olika kommuner använder olika benämningar för sina medarbetare, det är därför svårt att definiera målgruppen genom att ange titlar. Målgruppen definieras genom medarbetarnas arbetsuppgifter. Vanliga benämningar på medarbetare som arbetar med myndighetsutövning inom den kommunala sociala missbruks- och beroendevården är: socialsekreterare, handläggare, mottagningssekreterare, utredare.

Utgångspunkten är att medarbetare som deltar i Yrkesresan Skadligt bruk och beroende myndighetsutövning har socionomexamen eller annan liknande utbildning.

Medarbetare som arbetar med ett eller flera av följande områden ingår:

  • Mottagning och förhandsbedömning av ärenden som rör riskbruk, missbruk eller beroende.
  • Utredningar inom SoL, LVM
  • Utredningar inom LVU 18-20 år
  • Uppföljningar av insatser

I kommuner där medarbetaren har kombinerade roller/uppdrag, det vill säga att man arbetar inom flera områden såsom till exempel våld i nära relationer, bostadssociala frågor, socialpsykiatri, försörjningsstöd, bedömer och beslutar enskild kommun om vilka som ska erbjudas Yrkesresan. Utgångspunkten är att medarbetare i en betydande del av sitt arbete ansvarar för att ta emot ansökningar/anmälningar, handlägga och följa upp insatser för personer med riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol, narkotika, spel om pengar, många gånger även med psykisk och/eller fysisk ohälsa, vilket benämns samsjuklighet.

Kontakt

Det regionala uppdraget

Elenor Råsberg
Ulrika Pohl

Om du har frågor eller förbättringsförslag, kontakta gärna oss:
Regional: yrkesresanberoende@rjl.se

Det nationella uppdraget

Camilla Waern Nyström
Zandrah Andersson

Om du har frågor eller förbättringsförslag, kontakta gärna oss:
Nationell: yrkesresan@rjl.se

Kommunal Utveckling

Skip to content