Äldre utförare

FoU-centrum i Linköping har genomfört förstudien för utförarverksamheter inom äldreomsorgen och är ansvariga för denna resa. Första kursen kommer att lanseras hösten 2025.

Kommunal Utveckling

Skip to content