Kompetensutveckling

Vi anordnar utbildningar för medarbetare för att göra vård och omsorg bättre. Kompetenshöjande aktiviteter genomförs med stöd från Kurs och konferens. Kurserna anordnas utifrån kommunala nätverkens behov för att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda kompetensutveckling för länets anställda.

Vår verksamhet ska stärka kompetensutvecklingen för medarbetarna utifrån verksamhetens behov, utveckla förutsättningarna för att utöka verksamhetsintegrerat lärande för vård och omsorg i hemmet, både särskilt och ordinärt boende. Verksamheten utvecklar utbildnings- och handledarkapaciteten, exempelvis genom olika former av handledarutbildning och modeller för handledning och coaching. Framtidens arbetsplats har behov ett verksamhetsintegrerat lärande och att utveckla goda lärandemiljöer i vården

Utvecklingsområden

Länets socialchefer har gett oss uppdraget att sammanställa en länsgemensam kompetensutvecklingsplan. Den ska stödja behovet av kompetensutveckling i samband med utvecklingen mot en god och nära vård och omsorg som stärker hälsan, är sammanhållen, personcentrerad och proaktiv.

 • Våra utbildningar hittar du på Region Jönköpings läns lärande- och kompetensportal (Lok). Där finns mer information om varje kurs och anmälan. I Lok väljer du först Kurskatalog och i sökfältet Verksamhet väljer du Kommunal utveckling.

  När du ska anmäla dig till våra kurser och utbildningar behöver du registrera ett eget konto i Lok som kopplar till ditt BankID (gäller ej anställda i Region Jönköpings län). Externa användare som registrerade ett konto före 30 juni 2021 behöver komplettera sina uppgifter med personnummer. Kontoregistrering och komplettering av personnummer sker i Lärande- och kompetensportalen.

 • Vi arrangerar regionala tematräffar för processledare för IBIC. Där samlas processledare för att dela erfarenheter och tillägna sig nya kunskaper.
 • Små insatser som gör stor skillnad – Äldrekursen för bättre stöd till äldre som har problem med både syn och hörsel.
 • Åldrande och psykisk ohälsa – en introduktionskurs i Projektet Åldras och må bra, riktar sig till äldre själva, beslutsfattare och tjänstepersoner.

Det finns ett gemensamt uppdrag kring kompetensutveckling mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län. Uppdraget handlar om förstärkt samverkan inom omställningsarbetet till en god och nära vård och omsorg. Via Region Jönköpings läns Lärande och kompetensportal (LoK) hittar du också gemensamma utbildningar som teamutbildning Palliativ vård.

 • Inom fokusområde äldre samverkar Region Jönköpings län och länets kommuner för att tillsammans med civilsamhället skapa bästa platsen att åldras på. För att lyckas möts team från olika verksamheter tillsammans med seniorer i lärandeseminarier och lärandenätverk. Mötesplatserna är till för förbättringsarbeten, erfarenhetsutbyte, samverkan, lärande och inspiration.
 • Forum Geriatrikum är en serie föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län. Alla föreläsningar sker via webben och programmet Zoom meetings.
 • ESTHER förbättringscoach-utbildning är ett samarbete mellan kommunerna, vårdcentralerna och specialistvården. Tillsammans arbetar vi för att göra Esthers dag så bra som möjligt. I nätverket finns patienter, brukare samt ESTHER förbättringscoacher som ett naturligt stöd i utvecklingsarbetet.
 • Metodikum är Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering och finns i utbildningslokaler vid sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Metodikum är en länsgemensam resurs och en öppen mötesplats som bidrar till att öka personal- och patientsäkerheten, motiverar till ständiga förbättringar och stimulerar lärandet. Metodikuminstruktörer finns i regionens verksamhet och är under uppbyggnad i kommuner för ett praktiskt lärande i vardagen med stöd av verksamhetsinstruktörer på kommun- och vårdcentralsnivå genom simulering som metod.
 • Vård- och omsorgscollege där arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare arbetar tillsammans för kompetensförsörjning inom vård och omsorg genom certifierade regionala och lokala verksamheter, validering, handledning, arbetsplatslärande, språkutvecklande arbetsplatser med mera.

”Det är alltid viktigt att samverka. Vi vill samverka med kommuner och vårdcentraler för att hitta träningsmöjligheter med Esther-fokus oavsett var Esther befinner sig ”.

- Marcus Lidin, Metodikum

Kommunal Utveckling

Skip to content