Vårt uppdrag

Sedan 1 januari 2023 ansvarar vi för samverkan inom digitaliseringsområdet och arbetet drivs nära de nätverk som finns hos oss.

Jönköpings läns kommuner och Region Jönköpings län har sedan lång tid tillbaka väletablerade forum för samverkan inom digitaliseringsområdet. Vi insåg tidigt värdet av att ta oss an utmaningarna tillsammans för att möta de nya krav som ställs på offentlig sektors välfärdstjänster. Mellan 2011 och 2022 drevs därför Digitaliseringsrådet som samverkansyta i Regional Utveckling regi där fokus lades på ökad nytta för medborgare, näringsliv, föreningar och inre effektivisering i medlemmarnas organisationer.

Sedan 1 januari 2023 ansvarar vi för samverkan inom digitaliseringsområdet och arbetet drivs nära de nätverk som finns hos oss.

Vårt uppdrag är beslutat av länets kommundirektörsnätverk och består i att:

  • nätverka för ökad kunskap samt kollegialt utbyte med syfte att göra det lättare för medarbetarna att använda digitaliseringens möjligheter samt öka transparens och tillgänglighet för medborgare och brukare.
  • samla in behov i både kommunerna och Regionen där gemensamma lösningar kan vara ett lämpligt sätt för att svara upp till behoven. Eftersom kommunerna är olika måste även mindre kommuner få stöd för att inte hamna efter.
  • utifrån utvecklingsbehov utreda och bereda förslag till lösning för Kommundirektörsnätverket som prioriterar och fattar beslut om genomförande samt finansiering.
  • vid realiserande av gemensamma lösningar ansvara för genomförande och organisera sig med hjälp av digitaliseringsnätverk/samverkansforum/arbetsgrupper.

Meny

Kontakt

Carolina Sanderberg

Kommunal Utveckling

Skip to content