Aktuella projekt

Under 2023 kommer den nya organisationen för digitaliseringssamverkan att implementeras. Det innebär att fokus kommer läggas på att nätverken tillsammans under året tar fram underlag för en mer långsiktig verksamhetsplan och strategi för 2024-2026.

Nyorganisation för samverkan

Under 2023 kommer den nya organisationen för digitaliseringssamverkan att implementeras. Det innebär att fokus kommer läggas på att nätverken tillsammans under året tar fram underlag för en mer långsiktig verksamhetsplan och strategi för 2024-2026.

Utvecklingsområden 2023

Internet of Things (IoT-projektet)
Internet of Things Jönköpings län är en långsiktig IoT-satsning inom Jönköpings län med ambitionen att realisera och konkretisera de möjligheter som IoT medför. Med hjälp av en länsgemensam IoT-plattform möjliggör vi för kommuner, Region Jönköpings län, kommunala bolag, kommunalförbund och andra intressenter att komma i gång, testa och skala upp IoT-lösningar som skapar nytta för invånarna i länet. Kommunal utveckling är huvudman för Vinnova-projektet som kommer gå över i förvaltning under 2024.

Säker digital kommunikation (SDK)
Säker digital kommunikation (SDK) gör det möjligt att på ett säkert sätt skicka känslig och sekretessklassad data mellan offentliga aktörer såsom myndigheter, kommuner och regioner. Fördelarna är många då post och fax inte längre behövs, det är enkelt att hitta rätt mottagare genom SDK:s adressbok och det finns full spårbarhet över hur informationen har skickats/mottagits. Under 2022 och 2023 ansvarar Inera för införandestöd till de organisationer som vill ansluta sig.

Kontakt

Simon Hillfors
Sofia Rahm

Kommunal Utveckling

Skip to content