Cosmic och samordnade insatser

Här finns samlad information för dig i kommunen som använder Cosmic. 

Cosmic

Samordnade insatser relaterade till Link

e-learning

Cambio e-learning: Cambio e-learning: Logga in på webbplatsen

Inloggningsuppgifterna finns publicerade på kommunens intranät av superanvändarna. 

Bilderna visar de e-learning filmer som är aktuella för kommunanvändare. 

Cosmic elevmiljö

Arbete pågår, kommer att vara klart under hösten 2024. 

Nationella patientöversikten - NPÖ

NYHETER

Superanvändarträff Cosmic 18 juni. 

Kommunal Utveckling

Skip to content