Digitaliseringssamverkan

För att stötta kommunerna på bästa sätt och få en förståelse för verksamheternas behov är nätverken en viktig del av vårt arbete. Därför driver och förvaltar vi ett övergripande samverkansråd, samt ett antal verksamhetsspecifika digitaliseringsnätverk.

För att stötta kommunerna på bästa sätt och få en förståelse för verksamheternas behov är nätverken en viktig del av vårt arbete. Därför driver och förvaltar vi ett övergripande samverkansråd, samt ett antal verksamhetsspecifika digitaliseringsnätverk. På så sätt har vi möjlighet att arbeta både verksamhetsövergripande och sektoriellt.

Digitaliseringsnätverken drivs av utvecklingsledarna i vårt digitaliseringsteam vilka fungerar som kontaktyta och stödfunktion till kommunerna. Teamet bistår med förbättringsförslag, information och beslutsunderlag samt driver samverkansprocesser och leder projekt. Utöver detta representerar utvecklingsledarna kommunerna i ett antal nationella nätverk och har en koordinerande roll gentemot leverantörer och andra externa parter.

Nätverken har sin egen handlingsplan och prioriterade områden. Arbetet samorganiseras med de övergripande områden som genomsyrar alla nätverkens arbeten. Varje nätverk har vid behov en eller flera arbetsgrupper kopplat till aktuella projekt/leveranser. I vår samverkan går strategiskt och operativt arbete hand i hand. Projekt kan och ska bedrivas både vertikalt inom ett förvaltningsområde eller horisontellt över flera/alla förvaltningsområden utefter kommunernas behov.

Representation

Digitaliseringssamverkan är ett övergripande samverkansråd som startar 2023 med representanter från samtliga länets kommuner, Höglandsförbundet och Region Jönköpings län.

Digitaliseringssamverkans medlemmar består av:

  • Kommunal utvecklings digitaliseringsteam 
  • representant utsedd av kommundirektörerna för övergripande utvecklings-/digitaliseringsfrågor
  • två digitaliseringsstrateger från Region Jönköpings län (Regional utveckling och IT-centrum) samt en representant från Höglandets IT

Beslutande organ för Digitaliseringssamverkan är Kommundirektörsnätverket.

Digitaliseringsnätverk

  • DIS-nätverket (Digitalisering inom Socialtjänsten)
  • Combinenätverket (förvaltning/utveckling av socialtjänsternas verksamhetssystem)
  • DiSko (Digitalisering inom Skola/Utbildning)
  • eHälsorådet (samverkan med Regionen – gemensamma eHälsotjänster/system)
  • IT-chefsnätverk
  • Systemförvaltningsgrupp Elevhälsan (Prorenata)
  • Dialogforum Fritid, Samhälle och Miljö

Kommunal Utveckling

Skip to content