Kompetensutveckling

Vi arbetar med att stödja kompetensutveckling och implementering utifrån kommunernas behov och erfarenheter. Vi gör det genom att bland annat samordna utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter utifrån evidensbaserade metoder, vård- och insatsprogram och aktuell lagstiftning. 

Vi arbetar med att stödja kompetensutveckling och implementering utifrån kommunernas behov och erfarenheter. Vi gör det genom att bland annat samordna utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter utifrån evidensbaserade metoder, vård- och insatsprogram och aktuell lagstiftning. Målet är att ge stöd till socialtjänstens medarbetare för att stärka kunskap och praktisk kompetens som ger god kvalitet i möten med kommunernas invånare.

Länsgemensamma kurser 2024

Länets 13 kommuner har vissa länsgemensamma utvecklingsområden som vi samordnar. Syftet är att stärka, utveckla och erbjuda en psykiatri med fokus på återhämtning för att länets invånare ska kunna uppleva psykisk hälsa.

  • Återhämtning från psykisk ohälsa – en kurs inom Recovery College som är riktad till personal och kommuninvånare.
  • Stress och sårbarhet – en kurs inom Recovery College som är riktad till personal och kommuninvånare.
  • PERMA – positiv psykologi – workshop och fokusgrupp som är riktad till personal och kommuninvånare.
  • Introduktionsutbildning i lösningsfokuserat coachande – en kurs riktad till arbetsledare första linjen.
  • Länsnätverk för metodstödjare ESL/MI (Ett självständigt liv/Motiverande samtal) – en kurs riktad till personal inom länets 13 kommuner.

Här hittar du Recovery Colleges kursutbud 2024

Meny

Kontakt

Mia Nordlund

Kommunal Utveckling

Skip to content