Familjecentraler

Det finns Familjecentraler i alla länets 13 kommuner som vänder sig till barn 0–6 år. Familjecentralerna samverkar och samarbetar med mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst för att stärka samverkan mellan de verksamheter som möter de yngsta barnen. Vi stödjer familjecentralerna att arbeta med att stärka föräldraskap och tidigt identifiera familjer som behöver stöd.

Det finns familjecentraler i alla länets 13 kommuner som vänder sig till barn 0–6 år. Familjecentralerna samverkar och samarbetar med mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst för att stärka samverkan mellan de verksamheter som möter de yngsta barnen. Vi stödjer familjecentralerna att arbeta med att stärka föräldraskap och tidigt identifiera familjer som behöver stöd.

Arbetet på familjecentralen ska genomsyras av jämställdhet för att främja jämlikt föräldraskap. Familjecentralen ska arbeta för en helhetssyn runt barnet och verka för god hälsa för hela familjen. Vi har nyligen tagit fram en vägledning för föräldrastödjande insatser i grupp, detta med syfte i att kunna erbjuda ett mer jämlikt stöd över länet. Arbetet med familjecentralerna beskrivs i en överenskommelse som är beslutad i vårt gemensamma ledningssystem.

I Jönköpings län har vi satt ett övergripande mål för 2022/20223 – att ge stöd till föräldrar för att stärka dem i relationen till sitt barn och i tilltron till sin egen föräldraförmåga.

Vi gör det genom att:

  • skapa ett grundpaket för föräldrastödjande insatser i grupp.
  • erbjuda alla föräldrar i länet ett universellt föräldraskapsstödprogram (Vägledande sampel och Trygghetscirkeln).
  • öka antalet gemensamma hembesök.
  • erbjuda alla pedagoger möjlighet att på utbildning i spädbarnmassage.
  • erbjuda alla familjecentraler möjlighet att delta i utbildningen ”En förälder blir till”.
  • alla familjecentraler arbetar med förbättringsarbeten som syftar till det övergripande målet uppnås.

Föreningen för familjecentralers främjande arbetar aktivt för att främja och utveckla familjecentraler. På deras hemsida finns bland annat uppdragsbeskrivningar för de fyra olika verksamheterna på familjecentralen men också dokument för ledning/styrning. 

”Här kommer storken – med koll på föräldraskapet” är ett grundpaket med vägledning för medarbetare på familjecentraler inom Region Jönköpings län. Vägledningen innehåller ett grundpaket med 10 träffar med olika teman.

Träff 8 i grundpaketet utförs oftast på biblioteket tillsammans med bibliotekarie. Materialet till träffen hittar du här.

Det finns länkar till filmer och material, allmänna tips kring gruppledarskap och tips på vad man kan tänka på när man håller i föräldragrupp. För att främja dialogen med föräldrarna så finns det dialogkort kring varje träff.

Verktyget är fritt att användas. Hör av dig om du vill använda verktyget mer omfattande.

För dig som är med i vårt nätverk finns mallar och inbjudningar på Ping Pong.

Alla medarbetare på familjecentralerna i Jönköpings län erbjuds utbildningen En förälder blir till. Syftet med utbildningen är att alla familjer som besöker familjecentralerna ska känna sig välkomna och trygga. Om föräldrarna känner tillit och förtroende ökar möjligheten att de berättar om eventuella utmaningar och behov som de har. Att familjen mår så bra som möjligt gynnar barnets hälsa och utveckling, vilket är en av familjecentralernas huvudsakliga uppdrag. Utbildningen är skapad av Västragötalandsregionen.

Just nu innehåller En förälder blir till fem olika teman; jämställt föräldraskap, stjärnfamiljen, kulturell medvetenhet, psykisk hälsa och Förstå familjen.

Medarbetar på familjecentralerna i Jönköpings län kan anmäla sig till omgång fyra av utbildningen 2023/2024: Anmäl dig här

Kommunal Utveckling

Skip to content