Familjecentraler

Det finns Familjecentraler i alla länets 13 kommuner som vänder sig till barn 0–6 år. Familjecentralerna samverkar och samarbetar med mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst för att stärka samverkan mellan de verksamheter som möter de yngsta barnen. Vi stödjer familjecentralerna att arbeta med att stärka föräldraskap och tidigt identifiera familjer som behöver stöd.

Det finns familjecentraler i alla länets 13 kommuner som vänder sig till barn 0–6 år. Familjecentralerna samverkar och samarbetar med mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst för att stärka samverkan mellan de verksamheter som möter de yngsta barnen. Vi stödjer familjecentralerna att arbeta med att stärka föräldraskap och tidigt identifiera familjer som behöver stöd.

Arbetet på familjecentralen ska genomsyras av jämställdhet för att främja jämlikt föräldraskap. Familjecentralen ska arbeta för en helhetssyn runt barnet och verka för god hälsa för hela familjen. Vi har nyligen tagit fram en vägledning för föräldrastödjande insatser i grupp, detta med syfte i att kunna erbjuda ett mer jämlikt stöd över länet. Arbetet med familjecentralerna beskrivs i en överenskommelse som är beslutad i vårt gemensamma ledningssystem.

I Jönköpings län har vi satt ett övergripande mål för 2024/2025 – att bibehålla det föräldraskapsstöd som finns i Jönköpings län, samt utveckla stödet så att det blir jämlikt, tillgängligt och nyttjat av alla familjer.

Vi gör det genom att:

  • Bibehålla och vidareutveckla vårt grundpaket för föräldrastödjande insatser i grupp (Här kommer storken, med kolla på föräldraskapet)
  • Målgruppsanpassa föräldraskapsstödet utifrån olika riskgrupper
  • Erbjuda alla föräldrar i länet ett universellt föräldraskapsstödprogram.
  • Erbjuda alla pedagoger möjlighet att på utbildning i spädbarnmassage.
  • Erbjuda alla medarbetare möjlighet att delta i utbildningen ”En förälder blir till” genom att skapa ett introduktionsprogram för alla nyanställda på familjecentralen
  • Alla familjecentraler arbetar med förbättringsarbeten som syftar till det övergripande målet uppnås.
  • Öka antal gemensamma hembesök

Föreningen för familjecentralers främjande arbetar aktivt för att främja och utveckla familjecentraler. På deras hemsida finns bland annat uppdragsbeskrivningar för de fyra olika verksamheterna på familjecentralen men också dokument för ledning/styrning. 

”Här kommer storken – med koll på föräldraskapet” är ett grundpaket med vägledning för medarbetare på familjecentraler inom Region Jönköpings län. Vägledningen innehåller ett grundpaket med 10 träffar med olika teman.

Träff 8 i grundpaketet utförs oftast på biblioteket tillsammans med bibliotekarie. Materialet till träffen hittar du här.

Det finns länkar till filmer och material, allmänna tips kring gruppledarskap och tips på vad man kan tänka på när man håller i föräldragrupp. För att främja dialogen med föräldrarna så finns det dialogkort kring varje träff.

Verktyget är fritt att användas. Hör av dig om du vill använda verktyget mer omfattande.

För dig som är med i vårt nätverk finns mallar och inbjudningar på Ping Pong.

Alla medarbetare på familjecentralerna i Jönköpings län erbjuds utbildningen En förälder blir till. Syftet med utbildningen är att alla familjer som besöker familjecentralerna ska känna sig välkomna och trygga. Om föräldrarna känner tillit och förtroende ökar möjligheten att de berättar om eventuella utmaningar och behov som de har. Att familjen mår så bra som möjligt gynnar barnets hälsa och utveckling, vilket är en av familjecentralernas huvudsakliga uppdrag. Utbildningen är skapad av Västragötalandsregionen.

Just nu innehåller En förälder blir till fem olika teman; jämställt föräldraskap, stjärnfamiljen, kulturell medvetenhet, psykisk hälsa och Förstå familjen.

Till hösten är det dags för en catch up i utbildning En förälder till. Utbildningen riktar sig till medarbetare på familjecentralen som inte tidigare gått utbildningen.

Prata med er närmaste chef innan ni anmäler er till utbildningen. För mer information och anmälan:

Länk interna Region Jönköping:
https://lok.rjl.se/luvitportal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=5239

Länk externa:
https://lok.rjl.se/extern/activities/ActivityDetails_ext.aspx?inapp=1&id=5239

 



Kommunal Utveckling

Skip to content