Aktiviteter

Varje år genomför vi ett antal aktiviteter med syfte att höja vår kompetens, samarbeta och skapa samsyn. Läs om vad som är på gång hos oss och våra genomförda aktiviteter. 

Det här är på gång hos oss just nu: 

  • Tillsynskampanj på vårdlokaler
  • Tillsynskampanj på illegal avfallshantering
  • Handläggarstöd om avfall som blir produkt
  • Digital utbildning i bedömning om klassning avfalls egenskaper

Du kan läsa mer i vår verksamhetsplan och tidsplanering

Nedan listas de aktiviteter vi har genomfört de senaste åren. Kontakta oss om du vill ta del av dokumenten.

Airconditiongas (f-gas) på fordonsverkstäder (2021)
Tillsyn av egenkontroll på verksamheter som påverkar vattenförekomster (MKN) (2020)
Medelstora förbränningsanläggningar (2019)
Verkstadsindustri och ytbehandling (2018)
Avfallshantering (2017)
Egenkontroll på lantbruk (2016)
Fordonstvättar (2016)
Energitillsyn (2015)
Avloppsrening 26-200 pe (2015)
Spillvattenledningar (2014)

Undervisningslokaler (2022-2023)
Stickande/skärande verksamhet (2021)
Flerbostadshus (2020)
Idrottsanläggningar och gym (2019)
Solarier (2018)
Bassängbad och mindre badanläggningar (2017)
Vårdlokaler (2015)Handläggarstöd – att arbeta med PFAS inom kommunal verksamhet (2022)
Förorenade områden i tillsynen (2021)
Avfall från livsmedelsverksamheter (2021)
Utsläpp från anmälningspliktiga reningsverk (2020)
Nedskräpning och skrotbilar (2019)
ABP (2019)
Dagvattenhantering (2018)
Förorenade och icke förorenade massor (2018)
Värmepumpar, revidering (2018)
Egenkontroll för verksamhetsutövare, revidering (2018)
Buller från motorsport (2017)
Miljöolyckor (2017)
Flödesschema vid miljöbrott, revidering (2017)
Kemisk bekämpning (2016)

Fukt och mikroorganismer (2020)
Egenkontroll för verksamhetsutövare, revidering (2018)
Värmepumpar, revidering (2018)
Flödesschema vid miljöbrott, revidering (2017)

Avfall från livsmedelsverksamheter (2021)
ABP (2019)

Gemensam taxa (2020-2022)
Gemensam mall för behovsutredning (2014-2020)
Tillsynsplaner (2018)

Kommunal Utveckling

Skip to content