Vårt uppdrag

Miljösamverkan Jönköpings län är ett samarbete mellan länets miljöförvaltningar, länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Fokus för samarbetet är miljö- och hälsoskyddstillsyn. Vi verkar för samsyn, samarbete och kompetensutveckling för att tillsynen ska vara resurseffektiv och jämlik.

Miljösamverkan Jönköpings län är ett samarbete mellan länets miljöförvaltningar, länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Fokus för samarbetet är miljö- och hälsoskyddstillsyn. Vi verkar för samsyn, samarbete och kompetensutveckling för att tillsynen ska vara resurseffektiv och jämlik.

Samverkan utgår ifrån medlemmarnas behov och kan handla om att ta fram handläggarstöd, driva tillsynskampanjer, anordna utbildningar och skapa samverkan för att bygga nätverk mellan dem som arbetar med miljöbalkstillsyn i länet.

Miljösamverkan Jönköpings län är placerat på Kommunal utveckling.

Vi är till för handläggare och chefer på länets miljöförvaltningar samt tillsynsvägledande enhet på länsstyrelsen.

Alla som bor och verkar i länet ska gynnas av vår samverkan. Det kan handla om ett jämlikt bemötande, ett rättssäkert arbetssätt eller effektivt resursutnyttjande.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för en bättre miljö och hälsa för länets invånare.

Vårt arbete utgår ifrån medlemmarnas behov. Varje år anordnar vi ett antal handläggarträffar och workshops i syfte att skapa nätverk och dela med oss av vår kompetens. Vi arrangerar gemensamma utbildningar och anlitar föreläsare för att främja ett gemensamt lärande. Vi driver även projekt kopplade till tillsynen. Projekten kan handla om att ta fram stöd i arbetet, göra en gemensam tillsynskampanj eller att driva utvecklingsarbeten.

Arbetet drivs av en länssamordnare och aktiviteterna beslutas av en styrgrupp bestående av chefer från länets miljöförvaltningar samt länsstyrelsen.

Kommunerna i Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram gemensamma nyckeltal. Du hittar dem i Miljöbarometern.

 

Tillsammans med Miljösamverkan Skåne har vi tagit fram en film som beskriver vad miljösamverkan är och hur vi är organiserade. Se filmen här på Miljösamverkan Skånes hemsida

Kommunal Utveckling

Skip to content