För yrkesverksamma

För dig som är yrkesverksam inom familjehemsvården i Jönköpings län finns det information riktad till dig. Här finns både nedladdningsbart material för marknadsföring, anmälan till grundutbildning/fortbildning och inloggning till Ping Pong.

En vuxen som hjälper ett barn med läxläsning.

För dig som är familjehemssekreterare i Jönköpings län

Här till höger under dokument hittar ni vår affisch, våra informationsfoldrar och våra flyer för nedladdning. Dessa kan ni använda för spridning av information om behovet av nya familjehem. Här finns också en flyer med en kort beskrivning av vilka områden vi lyfter under grundutbildningen Ett hem att växa i.

Nedan hittar ni inloggning till Ping Pong och framöver kommer det även finnas information om våra gemensamma utvecklingsarbeten, bland annat om det kommande kompetensprogrammet som riktar sig till våra familjehem.

Samverkansplattformen Ping Pong är till för dig som är med i något av våra nätverk. Här lagrar vi alla våra gemensamma dokument som mötesanteckningar och framtagna publikationer. Här finns också diskussionsgrupper där du som användare kan ställa och besvara frågor inom olika ämnesområden.

Du loggar in med ditt för.efternamn och egen valt lösenord. Inloggning kan endast ske av medlemmar i ett av våra nätverk.

Logga in på Ping Pong.

Vill du skapa ett konto? Har du problem att logga in?
Kontakta sofia.a.lindblom@rjl.se

Meny

Kontakt

Familjehemsresursen i Jönköpings läns logga.

Dokument

Kommunal Utveckling

Skip to content