Skolchefsstipendiet

Länets skolchefer premierar årligen studenter som skrivit examensarbeten vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK). Syftet är att särskilt uppmärksamma och stimulera studenter som utför ett examensarbete av hög kvalitet och med ett praktiknära fokus.

Stipendiaterna efter stipendieutdelningen 23 november 2023 : Angelica Andersson, Moa Larsson, Gabriella Claeson, Martina Cederholm Ebuka och Stephanie Kjaer Rasmussen.

Skolchefsstipendiet

Länets skolchefer premierar årligen studenter som skrivit examensarbeten vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK). Syftet är att särskilt uppmärksamma och stimulera studenter som utför ett examensarbete av hög kvalitet och med ett praktiknära fokus. Stipendiet utdelas för genomfört och godkänt examensarbete på grund- och avancerad nivå. Länet kan därmed ses som ett attraktivt län att arbeta i och i sin tur kan det bidra till kompetensförsörjningen.

Vid utdelningen av stipendiet berättar studenterna om sina arbeten. Därefter följer högtidlig stipendieutdelning med efterföljande festligheter. 

Årets stipendier tilldelas följande arbeten

Låt kroppen tala! En observationsstudie om de yngsta barnens samspel i förskolan genom den levda kroppen.
Författare: Angelica Andersson och Moa Larsson.

Ny mening. Punkt. En kvantitativ studie av en gymnasielärares skriftliga respons i svenskämnet och elevernas användning av responsen i en efterkommande uppgift.
Författare: Gabriella Claeson.

Har jag en plats här? En kritisk diskursanalys om mörkhyade barns representation och inkludering i förskolans bilderböcker.
Författare: Martina Cederholm Ebuka, Stephanie Kjaer Rasmussen.

Moa Larsson och Angelica Andersson presenterar sitt arbete Låt kroppen tala! En observationsstudie om de yngsta barnens samspel i förskolan genom den levda kroppen.

Gabriella Claeson presenterar sitt arbete Ny mening. Punkt. En kvantitativ studie av en gymnasielärares skriftliga respons i svenskämnet och elevernas användning av responsen i en efterkommande uppgift.

Stephanie Kjaer Rasmussen och Martina Cederholm Ebuka presenterar sitt arbete Har jag en plats här? En kritisk diskursanalys om mörkhyade barns representation och inkludering i förskolans bilderböcker

Årets stipendiater är utvalda av ca 300 examensarbeten. 

Kommunal Utveckling

Skip to content