Skolchefsstipendiet

Länets skolchefer premierar årligen studenter som skrivit examensarbeten vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK). Syftet är att särskilt uppmärksamma och stimulera studenter som utför ett examensarbete av hög kvalitet och med ett praktiknära fokus.

Stipendiaterna tillsammans med skolchefer och representant från Kommunal utveckling efter stipendieutdelningen 30 november 2022 : Sanna Hultman, Natalie Bäverholt, Ola Götesson (chef Kommunal utveckling), Lovisa Sejdhage, Åsa Wadling (skolchef Habo kommun), Olivia Folkesson, Anette Skötte (skolchef Gnosjö kommun) och Alva Lindblom.

Skolchefsstipendiet

Länets skolchefer premierar årligen studenter som skrivit examensarbeten vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK). Syftet är att särskilt uppmärksamma och stimulera studenter som utför ett examensarbete av hög kvalitet och med ett praktiknära fokus. Stipendiet utdelas för genomfört och godkänt examensarbete på grund- och avancerad nivå. Länet kan därmed ses som ett attraktivt län att arbeta i och i sin tur kan det bidra till kompetensförsörjningen.

Vid utdelningen av stipendiet berättar studenterna om sina arbeten. Därefter följer högtidlig stipendieutdelning med efterföljande festligheter. 

Ni som studenter är viktiga för högskolan men även för oss då ni är våra framtida medarbetare. Vi hoppas att ni vill stanna kvar i vårt län efter avslutad utbildning.”

- Gun-Ann Öholm Jansson, tidigare skolchef i Nässjö kommun

Alva Lindholm presenterar sitt arbete En val eller Ett val – en intervjustudie om hur lärare arbetar med ämnesbegrepp i Samhällskunskapsämnet.

Natalie Bäverholt och Sanna Hultman presenterar sitt arbete Programmera mera i matematikundervisningen – en litteraturstudie om användningen av programmering i matematikundervisningen i grundskolan.

Olivia Folkesson och Lovisa Sejdhage presenterar sitt arbete Det gäller ju att ha den där känsligheten och att man också frågar – en kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av dokumentationsarbetet med de yngsta barnen på förskolan.

Stipendiaterna Sanna Hultman, Natalie Bäverholt, Lovisa Sejdhage, Olivia Folkesson och Alva Lindblom efter stipendieutdelningen på Högskolan för lärande och kommunikation. 

Kommunal Utveckling

Skip to content