Rektorsakademin

Rektorsakademin är en kompetensutvecklade insats för rektorer i vårt län. Kommunerna nominerar rektorer och cirka 40 rektorer väljs ut för att under ett läsår ingå i rektorsakademin.

Kompetensutveckling för rektorer

Rektorsakademin är en kompetensutvecklade insats för rektorer i vårt län. Kommunerna nominerar rektorer och cirka 40 rektorer väljs ut för att under ett läsår ingå i rektorsakademin. Vid träffarna medverkar forskare och föreläsare som presenterar aktuella ämnen som är relevanta för utbildningssektorn. Därefter förs handledda gruppdiskussioner för kunskapsspridning och för att dela erfarenheter med syftet att skapa förutsättning för samverkan, stärka kompetensen och utveckla rektorernas ledarskap. Exempel på forskare och föreläsare som deltagit under rektorsakademin är: Lars Svedberg, Niclas Rönnström och Marika Andersson. 

”Rektorsakademin är ett unikt tillfälle för skolledare i länet att få professionell kompetensutveckling och samtidigt stärka nätverken tillsammans med sina kollegor i länet. Att lära tillsammans och av varandra ser vi som en framgångsfaktor för länets kommuner.”
Per-Erik Lorentzon, barn och utbildningschef i Vaggeryds kommun.

Rebecka Florin Sädbom, universitetslektor i didaktik, leder en av eftermiddagens gruppdiskussioner på Rektorsakademin.

Kommunal Utveckling

Skip to content