Fjärrundervisning i modersmål

Genom fjärrundervisning får länets elever ökad tillgång till modersmål och studiehandledning. Samverkan görs i språk där det i en kommun finns få elever och om det är lärarbrist.

Vi samverkar i fjärrundervisningen

Genom fjärrundervisning får länets elever ökad tillgång till modersmål och studiehandledning. Samverkan görs i de språk där det i en kommun finns få elever och om det är lärarbrist.

Fjärrundervisning bedrivs tillsammans med Mediacenter och kommunerna i Jönköpings län. Syftet med fjärrundervisning i modersmål är att erbjuda den undervisning som elever har behov av och rätt till enligt skollagen (2010:800).

Vi jobbar för att

  • öka förutsättningarna att ge elever utbildning enligt skollagen
  • öka tillgång av lärare med rätt modersmål och ämneskunskaper
  • öka förutsättningarna för elever att nå kunskapsmål och värdegrundmål enligt skollagen
  • höja personals och elevers digitala kompetens
  • utveckla pedagogiska/didaktiska metoder för fjärrundervisning
  • utveckla användandet av digitala läromedel för att skapa en större variation i undervisningen
  • öka förutsättningarna för en likvärdig utbildning oavsett elevens modersmål

Filmer om fjärrundervisning

Studiehandledning
Filmen visar studiehandledning på modersmål via fjärrundervisning och hur samarbetet fungerar mellan lärare och studiehandledare.

Fjärrundervisning i modersmål
Filmen visar exempel på fjärrundervisning på modersmål inom en kommun och mellan kommuner. 

En fjärrlärare gör stor skillnad
I vissa språk är det brist på modersmålslärare och studiehandledare, speciellt i små kommuner. Filmen visar hur stor skillnad en fjärrlärare kan göra för flera kommuner.

Konferens för modersmålslärare och studiehandledare i Jönköpings län 2023

Föreläsare på förmiddagen var Inga-lill Hafström som är utvecklingsledare på Kommunalt utveckling inom funktionsstödsområdet.

Bildtext: 1. Jenny Olofsson som är utvecklingsledare på Kommunal utveckling inom psykisk hälsa presenterade webbplatsen för Nationella vård- och insatsprogram (VIP). 2. På eftermiddagen föreläste Karin Althén om samarbete mellan vårdnadshavare och skolan. 3. Deltagare på konferensen. 4-6 Gruppdiskussion. 7. Deltagare på konferensen. 8. Nabila Fazat arbetar i Tranås och Linda Zhou arbetar i Habo och Vaggeryd.

Det var 240 förväntansfulla modersmålslärare och studiehandledare som samlades i Huskvarna på sin årliga konferens som anordnas av Kommunal utveckling och länets kommuner.

Temat för konferensen var att möta elever i behov av särskilt stöd. Föreläsare på förmiddagen var Inga-lill Hafström som är utvecklingsledare på Kommunalt utveckling inom funktionsstödsområdet. Inga-lill pratade om att alla elever är unika och har olika behov. – En elev med funktionsnedsättning behöver få en anpassad undervisning och det är vi som vuxna som ska se till att hindren tas bort. Det kan handla om möblering i klassrummet, att man inte ger för många uppgifter på samma gång och att det finns rutiner att följa i undervisningen.

Jenny Olofsson som är utvecklingsledare på Kommunal utveckling inom psykisk hälsa presenterade webbplatsen för Nationella vård- och insatsprogram (VIP).

På eftermiddagen föreläste Karin Althén om samarbete mellan vårdnadshavare och skolan. Hon delade med sig sina egna erfarenheter och upplevelser av samverkan med skolan som vårdnadshavare till barn med NPF-diagnos.

Föreläsningarna varvades med gruppdiskussioner och det var ett högt sorl i lokalen.

– Vi ordnar den här konferensen i utbildningssyfte men också för att det är viktigt att träffa andra och att få chans till erfarenhetsutbyte, säger Pakitta Kiatkulthorn från Kommunal utveckling.

Några deltagarröster:
Nabila Fazat, Tranås:
– Det här är en superviktigt konferens! Jag har hört en del tidigare så jag känner igen mig, så mycket bekräftade det jag redan vet och har erfarenhet av. Men jag blev nyfiken på att läsa mer!

Linda Zhou, Habo och Vaggeryd
– Jätteintressant att lära sig mer inom detta område då jag ha inte så mycket kunskap. Det jag tar med mig är att elever med ADHD behöver att jag som lärare är tydlig i undervisningen med tydliga krav och struktur. Men även att det gäller alla elever, att det är bra för alla. Det är en förmån att få vara med på den här konferensen, den är jättebra!

Text: Ninna Ekstrand
Bild: Ninna Ekstrand och Pakitta Kiatkulthorn

Kommunal Utveckling

Skip to content