Forskning boendestöd

Boendestöd – en väg att gå från beroende av stöd till att leva ett självständigt liv? En studie av boendestöd från brukares, närståendes och boendestödjares perspektiv

Boendestöd – en väg att gå från beroende av stöd till att leva ett självständigt liv? En studie av boendestöd från brukares, närståendes och boendestödjares perspektiv

Projektet har planerats av forskare, professionella och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och boendestöd. Forskningsprojektet ska studera boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning och det övergripande syftet är att bidra till ökad kunskap om boendestöd som praktik. Huvudsyftet med forskningsprojektet är att undersöka omfattningen av och på vilka sätt boendestöd utgör en meningsfull form av stöd för att främja ett självständigt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Planeringsprojekt beviljades i december 2019 och projektmedel för åren 2022-2026 ges från Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Projektet finns på Hälsohögskolan, Jönköping University.

Vi står bakom ansökan och kommuner i Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län och Göteborgsregionen är intresserade av att ingå i projektet.

Vilka upplevda effekter har boendestöd på livet för personer med psykisk funktionsnedsättning ur brukarnas, deras närståendes och boendestödjares perspektiv?

  • Vilka, om några, förändringar rapporterar brukare om sin återhämtning vid insatsens början och ett år efter att de beviljats boendestöd?
  • Vilka, om några, förändringar rapporterar brukare, närstående och boendestödjare gällande tillfredsställda och otillfredsställda behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning vid insatsens början och ett år efter beviljandet av boendestöd?
  • Vilka, om några, förändringar rapporterar brukare, närstående och boendestödjare i funktionsförmågan hos personer med psykisk funktionsnedsättning vid insatsens början och ett år efter beviljande av boendestöd?

Hur initieras, verkställs och avslutas boendestöd i praktiken ur brukarnas, deras närståendes och socialtjänstens perspektiv?

Hur formas relationer och kommunikation mellan brukare och boendestödjare i utövandet av boendestöd?

Projektledare: Monika Allgurin, bitr. professor
Per Bülow, docent
Pia Bülow, professor
David Johansson, doktorand
David Kareketo, medarbetare Kommunal utveckling med egen erfarenhet
Mikael Skillmark, forskare
Mattias Vejklint, doktorand/teamchef Kommunal utveckling

För mer information kontakta:
mattias.vejklint@rjl.se

Kommunal Utveckling

Skip to content