Delaktighet och inflytande

Att leva som andra innebär att man i största möjliga mån ska ha inflytande över sitt liv och hur man vill forma och leva det.

Delaktighet och inflytande

Att leva som andra innebär att man i största möjliga mån ska ha inflytande över sitt liv och hur man vill forma och leva det. Rättighetsperspektivet innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättighet och skyldigheter som alla andra. Vilket innebär att ha inflytande över hur beviljade insatser ska utformas. Insatserna behöver utformas i ett samskapande med personal och organisationen för att insatsen ska ge den effekt som önskas på alla nivåer, ”att göra rätt saker på rätt sätt”. Ett exempel som vi i länet använder för att öka delaktighetsgraden är Delaktighetsmodellen.

Delaktighetsmodellen (DMO) är en metod för att öka egenmakten på gruppnivå. Att lyfta de svagas röst genom en strukturerad samtalsmetod. I länet använder kommunerna DMO regelbundet för att få fram synpunkter, vara med och påverka och tillsammans styra och ta ansvar och förbättra genom att de personer som berörs av tjänsten deltar aktivt. Alla kommuner har erbjudande att använda modellen med utbildade vägledare. Samordningen sker via Kommunal utveckling, som också fortlöpande utifrån behov utbildar nya vägledare.

Vägledarna träffas också varje termin i nätverksträffar. En viktig del är att modellen också lyfter fram möjligheten för brukare att utbilda sig till brukarvägledare. I vårt län är det en kommun som har brukarvägledare än så länge.

”Jag har lärt mig att personerna själva har lösningar som ökar delaktigheten”.

- Kursdeltagare på vägledarutbildningen

Kommunal Utveckling

Skip to content