Material att beställa och digitalt stöd

Vi har tagit fram en del material som du kan beställa till din verksamhet. 

Vi har tagit fram en del material som du kan beställa till din verksamhet. Var noga med att fylla i allt i beställningsformuläret. 

Den här PIXI-boken är för yngre barn och beskriver vad en utredning är och vad socialtjänsten kan vilja veta i en utredning.
Språk: svenska, engelska, somaliska och arabiska.

Pris: 15:-/st exklusive moms och porto. 
Kommuner i Jönköpings län: 10:-/st exklusive moms och porto. 
Boken på arabiska: 7:-/st exklusive moms och porto då en är felvänd i trycket. 

Den här PIXI-boken är för barn och beskriver hur det är att bo i familjehem.
Språk: svenska.

Pris: 15:-/st exklusive moms och porto. 
Kommuner i Jönköpings län: 10:-/st exklusive moms och porto. 

Den här boken är för äldre barn och ungdomar och beskriver vad en utredning är och vad socialtjänsten kan vilja veta i en utredning.
Språk: svenska, engelska, somaliska och arabiska.

Pris: 15:-/st exklusive moms och porto. 
Kommuner i Jönköpings län: 10:-/st exklusive moms och porto. 

Information till dig som förälder när ditt barn ska placeras eller är placerat i familjehem. 
Språk: svenska.

Pris: 20:-/st exklusive moms och porto. 
Kommuner i Jönköpings län: 15:-/st exklusive moms och porto. 

Detta materialet är ett stöd för socialsekreterare att välja riktning och omfattning i utredningsarbetet. Det ska skapa trygghet i arbetet och ökad likvärdighet i utredningar. Det vilar på rättssäkerhet och respekt för klienten.
Språk: svenska. 

Pris: 23:-/st exklusive moms och porto.
Kommuner i Jönköpings län: 18:-/st exklusive moms och porto.

Arbeta med uppdrag, genomförandeplan och uppföljningar i socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

Här kan du ta del av ett sätt att arbeta med att ta fram och skriva uppdrag, göra genomförandeplan och följa upp den inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Arbetssättet är strukturerat enligt bilden ovan. Tanken är att du genom att arbeta igenom ditt uppdrag kommer att underlätta uppföljningen. Som bonus har vi tagit fram en exempelbank med mätbara mål som är tänkt som inspiration för dig att utveckla ditt sätt att skriva och mäta mål i insatserna. Varje avsnitt inleds med en kort film med arbetsgruppens tankar om just det avsnittet. Länk till digitalt stöd.

Du loggar in med BankID och registrerar dig på kursen. 

Kommunal Utveckling

Skip to content