Material att beställa

Vi har tagit fram en del material som du kan beställa till din verksamhet. 

Vi har tagit fram en del material som du kan beställa till din verksamhet. Var noga med att fylla i allt i beställningsformuläret. 

Den här PIXI-boken är för yngre barn och beskriver vad en utredning är och vad socialtjänsten kan vilja veta i en utredning.
Språk: svenska, engelska, somaliska och arabiska.

Pris: 15:-/st exklusive moms och porto. 
Kommuner i Jönköpings län: 10:-/st exklusive moms och porto. 
Boken på arabiska: 7:-/st exklusive moms och porto då en är felvänd i trycket. 

Den här PIXI-boken är för barn och beskriver hur det är att bo i familjehem.
Språk: svenska.

Pris: 15:-/st exklusive moms och porto. 
Kommuner i Jönköpings län: 10:-/st exklusive moms och porto. 

Den här boken är för äldre barn och ungdomar och beskriver vad en utredning är och vad socialtjänsten kan vilja veta i en utredning.
Språk: svenska, engelska, somaliska och arabiska.

Pris: 15:-/st exklusive moms och porto. 
Kommuner i Jönköpings län: 10:-/st exklusive moms och porto. 

Information till dig som förälder när ditt barn ska placeras eller är placerat i familjehem. 
Språk: svenska.

Pris: 20:-/st exklusive moms och porto. 
Kommuner i Jönköpings län: 15:-/st exklusive moms och porto. 

Detta materialet är ett stöd för socialsekreterare att välja riktning och omfattning i utredningsarbetet. Det ska skapa trygghet i arbetet och ökad likvärdighet i utredningar. Det vilar på rättssäkerhet och respekt för klienten.
Språk: svenska. 

Pris: 23:-/st exklusive moms och porto.
Kommuner i Jönköpings län: 18:-/st exklusive moms och porto.

Kommunal Utveckling

Skip to content