Arbetsmarknad

Inom området arbetsmarknad samlas kommunernas arbeten kring kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det är idag frivilligt för kommunerna hur de vill lägga upp stödet till kommuninvånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Syftet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att stärka individens möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet. 

Inom området arbetsmarknad samlas kommunernas arbeten kring kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det är idag frivilligt för kommunerna hur de vill lägga upp stödet till kommuninvånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Syftet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att stärka individens möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet. Utifrån de behov som chefer och medarbetare har identifierat i sina kommuner genomförs ett antal prioriterade satsningar i länet. 

Pågående aktiviteter och projekt

Supported Employment (SE) är en metod vars syfte är att ge ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning samt andra missgynnande eller utsatta grupper som vill ha arbete. Personen får stöd i processen med att finna och behålla ett arbete. Metoden ger också ett stöd till arbetsgivaren.

Individual Placement and Support (IPS) är en evidensbaserad metod som bygger på SE. Metoden är utvecklad speciellt för personer med psykisk ohälsa och syftar till att ge personer stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Syftet med uppdraget är att förbättra och säkra metodtrohet och kvalitet för de kommuner i länet som arbetar med SE och IPS. I uppdraget ingår bland annat flera nätverksmöten för coacher samt hitta lämpligt verktyg för utvärdering av sina verksamheter. Uppdraget pågår oktober 2022 till mars 2024. 

”Det är ovärderligt att få hjälp med forskning och omvärldsbevakning inom ett område som arbetsmarknad där det händer så mycket och som även är så tätt knutet till samhällsutvecklingen i stort”.

- Arbetsmarknadsenhetschef

Kommunal Utveckling

Skip to content