Idrotts- och fritidsanläggningar

Inom området fritid- och idrottsanläggningar i länet är syftet att öka tillgängligheten av yta för fritid och fysiskt aktivitet. 

Inom området idrott- och fritidsanläggningar i länet är syftet att öka tillgängligheten av yta för fritid och fysiskt aktivitet. Målet är att genom samverkan och samarbetet mellan kommuner ge förutsättningar för en hållbar anläggningsutveckling som ger fler förutsättningar till fysisk aktivitet för våra invånare.

Så här arbetar vi

Verksamheten sker i form av nätverksträffar där enhetscheferna inom idrottsanläggningar i länets kommuner är representerade. Även utbildnings- och kompetenshöjandeinsatser för idrottsplatsarbetare genomförs återkommande bland annat inom bemötande, arbetsmiljö och skötselutbildningar. 

Utvecklingsområden

Tillsammans med Qulturum finns ett påbörjat förbättringsarbete. Vi ser över ramarna för arbetet inom idrottsanläggningar. Förbättringsarbetet syftar till att skapa bättre förutsättningar för personal och besökare.

Samarbetet syftar till att utveckla regional tillgång till idrottsanläggningar och ge högre kvalitet i verksamhetsutbudet över kommungränserna. Vidare syftar samarbetet till att kunna erbjuda barn och unga likställd verksamhet men med en kostnadseffektiv samverkan.

Rollen som idrottsplatsarbetare har förändrats och ställer högre krav på maskinell och pedagogiks kunskap. Just nu pågår en översyn där vi ser över vilka ny typer av kompetensförsörjning behövs. Det handlar bland annat om samtalsmetodik, konflikthantering och olika typer av digitala skötselrådgivningar.

Tillsammans med idrottsliga specialförbund som fotbollsförbundet, ishockeyförbundet och handbollsförbundet förs dialog hur vi skapar bäst förutsättningar för våra idrottsföreningar. Allt ifrån specifika skötselutbildningar till generella reglementes förändringar.

Kommunal Utveckling

Skip to content