Föreningsliv

Föreningsliv och civilsamhälle bidrar till en helhet inom fritidsområdet. Möjlighet ges till rekreation, fysisk aktivitet och återhämtning vilket bidar till ökat psykiskt- och fysiskt välmående för invånarna. 

Föreningsliv och civilsamhälle bidrar till en helhet inom fritidsområdet. Möjlighet ges till rekreation, fysisk aktivitet och återhämtning vilket bidar till ökat psykisk- och fysiskt välmående för invånarna. Målet med verksamheten är att ge förutsättningar för föreningslivet att fortsätta växa, utvecklas och hitta nya vägar att nå invånarna med insatser och aktiviteter för alla.

Så här arbetar vi

Verksamheten sker i form av nätverksträffar där föreningsutvecklare i länets kommuner är representerade.

Utvecklingsområden

Tillsammans med Linnéuniversitetet är syftet att erbjuda kommuners föreningsutvecklare en utbildning med fokus på barn och ungdomars idrottande. Ämnen i utbildningen är bland annat goda idrottsliga utvecklingsmiljöer, aktivitetsytor för organiserad och spontan idrott samt morgondagens idrott.

Ett antal olika initiativ finns för personer med funktionsnedsättning. Bland annat Pluspolakortet som erbjuds för den som är i behov av extra stöd. Då ges möjlighet att ta med en person till kostnadsfritt på olika evenemang och aktiviteter inom kultur och fritid. Vidare finns samarbete med ParaMe där man som förening kan lägga upp aktiviteter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

Arbetet med föreningar görs på fler plan. Bland annat genom att se över befintliga bidragssystem. Men också på vilket sätt kommunala struktur skulle kunna öka tillgängligheten för alla genom exempel friare bokningssystem och lägre föreningstaxor. Vidare finns samarbetet med Riksidrottsförbundet Småland där vi ser över hur vi kan ge bästa förutsättningar för barn- och ungdomar. Exempel genom utbildningsdagar och gemensamma processdagar.

I Jönköpings län finns hälsocenter representerade i alla våra 13 kommuner. Hälsocenter bedriver friskvård utifrån respektive individs förutsättningar och förmågor. I dialog och rådgivning tillsammans med hälsocoach kan en långsiktig plan om beteendeförändring och sunda vanor påbörjas. En viktig faktor i arbetet är att nå föreningslivet. Föreningslivet är en plattform för social aktivitet och nätverksskapande vilket inte minst ger positiva effekter för ett hälsosamt psykiskt mående.

Kommunal Utveckling

Skip to content