Bad- och simanläggningar

Med bad- och simanläggningar är syftet att ge förutsättningar för tillgänglighetsanpassad verksamhet för rörelse och fysisk aktivitet, vilket bidrar till en god hälsa och nytta för invånaren.

Med bad- och simanläggningar är syftet att ge förutsättningar för tillgänglighetsanpassad verksamhet för rörelse och fysisk aktivitet, vilket bidrar till en god hälsa och nytta för invånaren. Målet är att genom samverkan och samarbete skapa hållbara förutsättningar att fler når våra bad- och simanläggningar.

Så här arbetar vi

Verksamheten sker i form av nätverksträffar där enhetscheferna inom bad- och simanläggningar i länets kommuner är representerade. Även utbildnings- och kompetenshöjandeinsatser för badpersonal genomförs återkommande bland annat inom simlärarutbildning, bemötande och digitalisering.

Utvecklingsområden

Samarbetet syftar till att utveckla regional tillgång till bad- och simhallar och ge högre kvalitet i verksamhetsutbudet över kommungränserna. Vidare syftar samarbetet att kunna erbjuda barn och unga likställd verksamhet men med en kostnadseffektiv samverkan.

Energikris råder på många delar av Europa och även i Sverige är krisen märkbar. Ett regeringsuppdrag finns att se över respektive verksamhet för att genomföra ett antal energiomställningar och energibesparingar. Det innebär för våra bad- och simanläggningar att genomföra en översyn i vilka verksamheter och delar kan vi spara in på vår energiförsörjning. Tillsammans med Länsstyrelsen och RF SISU Småland tar vi gemensamt kraft tag kring detta.

I Jönköpings län finns hälsocenter representerade i alla våra 13 kommuner. Hälsocenter bedriver friskvård utifrån respektive individs förutsättningar och förmågor. I dialog och rådgivning tillsammans med hälsocoach kan en långsiktsplan om beteendeförändring och sunda vanor påbörjas. Samarbete mellan hälsocenter och våra bad- och simanläggningar är viktiga. Då möjlighet till rekreation och rehabilitering är tydlig.

Tillsammans med Svenska  Livräddningssällskapet har vi kunna skräddarsy utifrån kommunernas behov kunna förlägga utbildningar inom badmästaryrket inom regionen vilket medför konstans- och tidseffektivt.

Kommunal Utveckling

Skip to content