Hur ser processen ut för dig som vill bli familjehem?

Vad krävs, hur lång tid tar det och vilka moment ska man genomgå?

Två barn i ett rum som kramas.

Hur ser processen ut för dig som vill bli familjehem?

Att bli familjehem kan ta lite tid, vilket vi tror är bra. Det ger dig som blivande familjehem möjlighet att reflektera över vad ett framtida uppdrag kan komma att innebära för dig och din familj.

I en första kontakt med oss genomför vi en telefonintervju med er för att få en bra bild utav er familj. Det är även ett bra tillfälle för er att få information om hur vi arbetar och ni får ställa era frågor. Om processen fortgår så samlar vi in registerutdrag från myndigheter. Vi ber er även att fylla i ett frågebatteri som heter BRA-fam.

Strax därefter gör vi ett hembesök hos er. I hembesöket får vi möjlighet att lära känna er ännu bättre och ni har möjlighet att ställa fler frågor som kanske har dykt upp längs med vägen. Vid hembesöket får vi även möjlighet att se er hemmiljö, med omgivningar, vilket är betydelsefullt. Har ni tidigare haft placeringar tar vi även referens från familjehemssekreterare i placerande kommun.

All information som vi får sammanfattar vi i en presentation. Presentationen godkänns av er, och det är den som skickas till kommunen vid en eventuell koppling. Koppling innebär att ni får kontakt med familjehemssekreterare i den av våra kommuner som ansvarar för barnet/ungdomen som ni är intresserade av att vara familjehem för. Ni får information och möjlighet att ställa frågor. Härefter tar socialtjänsten i aktuell kommun över och påbörjar familjehemsutredning.

Socialtjänsten utreder familjer enligt metoden En varaktig relation som inbegriper ett flertal utredningssamtal med familjehemssekreterare. Syftet med samtalen är inte endast att utreda familjers lämplighet, utan möjliggör även en kunskapsinhämtning för er som blivande familjehem.

Anmäl intresse att bli familjehem

Det första steget är att fylla i en intresseanmälan. Intresseanmälan innebär endast att du visar intresse av att bli familjehem och att du vill bli kontaktad av oss. När vi har fått din/er intresseanmälan kontaktar vi dig/er. Välkommen med din/er intresseanmälan!

Intresseanmälan till att bli familjehem.

"Många familjer exkluderar sig i tron på att de inte kan, hinner eller liknande. Men jag tror inte det är så. Utan har man en plats till vid matbordet, ett extra sovrum eller en plats till i bilen till innebandyn går det jättebra att höra av sig till oss för att se om de kan passa att ta emot ett barn. Hela livet ska inte behöva ställas på ända för att kunna bli familjehem."

- Familjehemssekreterare

En flicka sitter i ett fönster och tittar på en mobiltelefon.

Kontakta oss
På Familjehemsresursen är vi fyra familjehemssekreterare och en teamchef. 

Tre ungdomar tar en bild med en mobiltelefon.

Vanliga frågor och svar 
Varför placeras barn och unga? Behöver man ha en särskild utbildning för att vara familjehem? 

Kommunal Utveckling

Skip to content