Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning är ett länsgemensamt uppdrag där vi företräder länets tretton kommuner i samarbetet med Hälsohögskolan i Jönköping. Uppdraget innefattar VFU för socionomer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor (grund och specialist).

Verksamhetsförlagd utbildning är ett länsgemensamt uppdrag där vi företräder länets tretton kommuner i samarbetet med Hälsohögskolan i Jönköping. Uppdraget innefattar VFU för socionomer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor (grund och specialist).

Verksamhetsförlagd utbildning är den del av studierna som är förlagd inom den kommunala hälso- och sjukvården. Syftet är att studenterna tillägnar sig kunskap och färdigheter ute på arbetsplatserna med hjälp av en handledare.

Vi stötar även i kommunerna i olika utvecklingsfrågor kring utbildningarna, pratar om det framtida samarbetet och hur vi kan förbättra vårt samarbete. Utvecklingsarbete sker även i samarbete mellan Regionen och Hälsohögskolan.

I kompetensrådet finns representanter från Hälsohögskolan, regionen och Kommunal utveckling, som företräder länets 13 kommuner. Uppdraget är att utifrån avtal utveckla kvalitetskriterier, utvärdera arbetet som sker i samverkan kring VFU, sikta framåt men även arbeta strategiskt och utvecklande. Exempel är att man kartlagt VFU-placeringar utifrån regionen och länets kommuners behov. Även en handledarutbildning Steg Vis har arbetats fram.

Handledarutbildningen är framarbetad av kompetensrådet som består av representanter från Hälsohögskolan, regionen och Kommunal utveckling, som företräder länets 13 kommuner. Utbildningen är på 3 hp och erbjuds till alla medarbetare i länets kommuner som kommer att ha ett handledaruppdrag inom VFU.

Kommunal Utveckling

Skip to content